Salassapito ja tiedonvaihto sosiaalihuollossa. VERKKOKOULUTUS

16.02.2021 10:00 - 15:15

Tiistai 16.2.2021 kello 10.00–15.15

Verkkokoulutus toteutetaan Adobe Connectin kautta.

 • Miten lainsäädäntö rajaa sosiaalihuollon asiakirjojen salassapitoa ja tiedonvaihtoa?
 • Miten asiakkaan tiedonsaantioikeus toteutetaan?
 • Miten oikeutta tiedonsaantiin voidaan rajoittaa?

Mm. näihin kysymyksiin saat vastauksia koulutuksessa.

Koulutus sopii sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille, asiantuntijoille ja työntekijöille, jotka ovat tekemisissä monialaisen työn ja tiedonvaihdon kanssa. Se on tarkoitettu myös kaikille työntekijöille, jotka toteuttavat tiedonvaihtoa käytännössä tai tekevät siihen liittyviä päätöksiä.

Koulutuksessa perehdytään sosiaalihuollon asiakirjojen salassapitoon ja tiedonvaihtoon liittyvään lainsäädäntöön. Koulutuksessa käsitellään myös asiakkaan oikeutta tiedonsaantiin julkisuuslain ja tietosuojalainsäädännön perusteella ja vastataan kysymyksiin mitkä ovat asiakkaan oikeudet tietoon ja miten niitä käytetään? Miten asiakkaan tiedonsaantioikeus toteutetaan ja miten oikeutta tiedonsaantiin voidaan rajoittaa?

Koulutuksessa perehdytään myös ammattilaisten väliseen tiedonvaihtoon sosiaalihuollon sisällä ja monialaisessa ympäristössä, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen välillä. Milloin tietoa saa vaihtaa lain säännöksen perusteella, ja miten se tehdään? Millaisia edellytyksiä asiakkaan suostumukselle on? Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää case-esimerkkejä. Osallistujat saavat käyttöönsä mallipohjat asianosaisen julkisuuslain mukaisen tiedonsaannin toteuttamiseen.

Koulutuksessa on tilaa keskusteluun ja kysymyksille.

Salassapidon ja tiedonvaihdon tausta

 • Yksityisyydensuoja perusoikeutena
 • Salassapidon ja tiedonvaihdon käsitteet ja järjestelmä
 • Lapsen kielto-oikeus
 • Huoltajan, läheisen ja edunvalvojan asema

Asiakkaan oikeus tietoon

 • Asiakkaan oikeus tietoon tietosuoja-asetuksen perusteella
 • Tietosuoja-asetuksen mukainen menettely (mallipohja)
 • Asianosaisen oikeus tietoon julkisuuslain perusteella
 • Asianosaisen tiedonsaannin rajoittaminen
 • Julkisuuslain mukainen menettely (mallipohjat)

Tiedonvaihto sosiaalihuollossa

 • Asiakastietojen salassapito ja käyttö sosiaalihuollossa
 • Asiakastietojen vaihtaminen suostumuksen perusteella
 • Sosiaalihuollon oikeus saada tietoja
 • Sosiaalihuollon oikeus luovuttaa tietoja muille
 • Lastensuojelun oikeus saada lausunto

Tiedonvaihto monialaisessa yhteistyössä

 • Monialaisen tiedonvaihdon perusta
 • Suostumus ja tietopyyntö (mallipohjat: asiakkaan suostumus ja tietopyyntö)
 • Sosiaalihuollon oikeus saada tietoja muilta
 • Potilastietojen luovuttaminen terveydenhuollosta
 • Tietojen vaihto opetustoimen kanssa
 • Lakisääteiset ilmoitukset tiedonvaihdon välineenä

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön ja perusoikeuksiin erikoistunut lakimies, OTK Liisa Murto.

Liisa Murtolla on pitkä kokemus sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien soveltamisesta ja niihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Hän on osallistunut lainvalmisteluun esimerkiksi vammaislakien ja itsemääräämisoikeussääntelyn valmistelussa. Liisa Murtolla on vankka kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonvaihtoon, salassapitoon ja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujat voivat lähettää kysymyksiä etukäteen (10.2.2021 mennessä) kouluttajalle sähköpostilla koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi.

205 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

07.02.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisen 31.1.2021 jälkeen tai et osallistu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun.