Rullaava ennustaminen ja budjetoinnin menetelmät – kohti parempaan talouden ennustettavuutta ja kannattavuutta. VERKKOKOULUTUS

23.09.2020 09:00 - 16:00

keskiviikko 23.9.2020 kello 9.00–16.00   

Verkkokoulutus

• Miten linkittää talouden suunnittelu yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin?
• Miten kehittää ketterä ja laadukas budjetointi- ja ennustamisprosessi?
• Mitä hyötyä rullaavalla ennustamisella ja skenaariomalleilla saavutetaan ja kuinka niitä voidaan ottaa käyttöön? 

Koulutus on tarkoitettu yksityisellä ja julkisella sektorilla toimiville yrittäjille, yrityksen talousvastaaville ja kaikille, jotka osallistuvat yrityksen talousarvion laadintaan. Koulutus soveltuu myös taloushallinnon ammattilaisille, jotka työkseen opastavat ja neuvovat yritysasiakkaitaan taloushallinnon asioissa.

Taustaa

Budjetointi on yrityksen taloussuunnittelun perusta ja kulmakivi. Vallitsevassa maailmantilanteessa yrityksen pitää pystyä reagoimaan nopeasti taloudessa tapahtuviin muutoksiin. Markkinoiden nopeat muutokset ja talouden suhdanteet edellyttävät tilanteen aktiivista seurantaa ja muutosten vaikutusten heijastamista yrityksen toimintaa. Varsin monissa yrityksissä nojaudutaan edelleen perinteiseen staattiseen vuosibudjetointiin, joka ei välttämättä linkity yhtiön tavoitteisiin ja strategiaan.

Rullaavan budjetoinnin tarkoituksena on saavuttaa talouden seurannassa parempi ennustettavuus sekä tehostaa budjetointi ja ennustamisprosessia. Rullaava budjetointi ja ennustaminen tukee yrityksen päätöksentekoa ja auttaa varautumaan tulevaisuuteen.

Pilvipohjaiset järjestelmät tukevat tehokasta budjetointi- ja ennustamisprosessia. Niiden avulla voidaan merkittävästi vähentää budjetointiin ja ennustamiseen käytettävää aikaa sekä osallistaa koko organisaatio ennusteiden laadintaan.

Tavoite

Koulutuksessa opit kehittämään organisaation budjetointi ja ennustamisprosessia. Opit erilasten budjetoinnin teorioiden ja tapojen eroja ja hyötyjä sekä millaisiin käyttötarkoituksiin eri budjetointitavat soveltuvat parhaiten. Opit myös mitä hyötyjä rullaava budjetointi tuo yrityksesi talouden ennustettavuuteen.

Koulutuspäivässä saat käsityksen, miten ja millä aikavälillä eri ennusteita kannattaa päivittää.

· Suunnittelun ja budjetoinnin linkitys strategiaan
· Eri budjetointimenetelmät ja niiden heikkoudet ja vahvuudet
· Zero-based budjetointi ja pysyvien kustannussäästöjen saavuttaminen
· Rullaava budjetointi-, ennustaminen ja skenaariot käytännössä
· Osabudjettien ja organisaation osallistamisen merkitys
· Suunnittelua tukevat tietojärjestelmät

Jari Viljanen, KTM, Partneri, PwC

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Koulutuksesta tulee myös tallenne, joka on katsottavissa kaksi viikkoa.
Osallistumismaksu on henkilökohtainen. Julkinen esitys/tallentaminen on kielletty.
Osallistumistodistuksen saa pyydettäessä, mikäli on osallistunut koulutukseen reaaliaikaisesti.

275 €. Maksu sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

09.09.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 9.9.2020 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.