Rikosoikeuden perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opiskelija

- hahmottaa rikosoikeusjärjestelmän kokonaisuuden
- tunnistaa keskeiset rikosoikeuden periaatteet
- tietää rikosoikeuden yleisten oppien ja rangaistuksen määräämisen pääsisällön
- tunnistaa rikosoikeuden keskeiset oikeuslähteet ja tulkintamenetelmät sekä käyttää niitä argumentaationsa tukena
- soveltaa rikosoikeuden keskeisiä säännöksiä ja periaatteita konkreettisiin tapauksiin

Rikosoikeuden perusteet. Rikosoikeuden yleiset opit ja siihen liittyvät keskeiset säännökset. Rangaistuksen määräämisen keskeiset perusteet.

Huom. Ennakkotiedot, muutokset mahdollisia:

Oikeudenkäyntien seuraaminen (10 t), josta kirjoitetaan vapaamuotoinen raportti (5 sivua); vapaaehtoiset luennot (20 t); itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, keskeisiin säädöksiin ja muuhun kurssimateriaaliin (105 t); oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.

Oikeudenkäyntien seuraaminen on tarkoituksenmukaista suorittaa rinnakkain luento-opetuksen kanssa tai ennen sitä. Opiskelijat, jotka ovat seuranneet oikeudenkäyntejä ja palauttaneet vapaamuotoisen raporttinsa ennen opintojakson tenttiä, saavat 2 lisäpistettä tenttiin.Oikeudenkäyntien seuraaminen (10 t) tulee olla viimeistään suoritettu saman lukuvuoden loppuun mennessä, jolloin tenttikin on suoritettu. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän vasta, kun ko. seuraaminen ja tentti on suoritettu hyväksytysti.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).