Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2020 00:00 - 31.07.2022 00:00

Jatka siitä, mihin perusopinnoissa pääsit! Psykologian aineopinnoilla syvennät teoriatietämystäsi ja perehdyt ajankohtaiseen psykologiseen tutkimukseen. Samalla saat valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen. 

Lisätietoja Psykologian aineopinnoista voit lukea täältä.