Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op (UEF)

Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op 22-23

05.09.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnoissa opiskelijat kehittävät asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä ja sen työmenetelmien sekä toimintamallien uudistamisessa yhteisö- ja perhehoitotyön näkökulmasta. Opintoja voidaan hyödyntää terveyttä ja hyvinvointia edistävässä toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Opinnoissa käytetyt oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä. Opinnoissa on olennaista terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen kontekstin sekä kulttuuristen näkökohtien tunnistaminen. 

Opinnot soveltuvat terveydenhuollon ammattihenkilöille ja terveyden edistämisen tehtävissä toimiville ja niihin tähtääville. Opinnot soveltuvat erinomaisesti myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille osaksi avoimen väylän opintoja Itä-Suomen yliopistoon (pääaine hoitotiede, preventiivisen hoitotieteen suuntautumisvaihtoehto). Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa täältä. 
 

Opintojen avulla opit arvioimaan kansallisia ja kansainvälisiä, ajankohtaisia terveyden edistämisen ja terveyspolitiikan linjauksia sekä opit toimimaan terveyden edistämisen moniammatillisissa työryhmissä. Samalla kehität osaamistasi terveyden edistämisen etiikan lähtökohdista globaalit näkökohdat huomioiden ja opit tunnistamaan monikulttuurisuuden merkityksen terveyden edistämisessä. Opinnot auttavat kehittämään taitoja näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä sekä osallistumaan terveyden edistämistä ja terveyspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Opintojaksot toteutuvat kerran lukuvuodessa ja opinnoissa eteneminen edellyttää säännöllistä opiskelua; opintojaksot voivat sisältää viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia, verkkokeskusteluja tai aikataulutettuja verkkotenttejä. Osaan opintojaksoista liittyy luento-opetusta (lähiluennot tai verkkoluennot, tämä tarkentuu kesän aikana). Opinnot soveltuvat suoritettavaksi töiden ohella.


Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot 
 

Yhteisön terveyden edistäminen 5 op 05.09.2022 - 30.11.2022

Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op 03.10.2022 - 11.12.2022

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op 10.11.2022 - 14.12.2022

Terveyden edistämisen johtaminen 5 op 01.09.2022 - 11.06.2023

Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op 31.01.2023 - 15.05.2023

Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op 13.03.2023 - 30.04.2023

Lisäksi suoritetaan toinen seuraavista:

 Työyhteisön vuorovaikutus 3 op 01.08.2022 - 31.07.2023
 Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op 01.08.2022 - 31.07.2023
 


 

Opintokokonaisuuden hinta on 425 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 270 €.

15.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.8.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 15.8.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).