Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa perhe- ja perintöoikeudellisen keskeiset käsitteet sekä hahmottaa alan systematiikan. 
- tietää avioliiton ja muiden parisuhteiden tärkeimmät oikeusvaikutukset osapuolten asemaan parisuhteen aikana ja sen purkauduttua. 
- hahmottaa ositukseen, perinnönjakoon, pesänselvitysmenettelyn ja testamenttiin liittyvän sääntelyn keskeisiltä osiltaan. 
- tuntee alaikäisen oikeudellisen aseman perusteet perheessä. 
- tietää lapsen asemaa erotilanteissa koskevan keskeisen sääntelyn.  
- tietää edunvalvontaoikeuden keskeisen sääntelyn. 
- pystyy soveltamaan edellä mainittua sääntelyä tavanomaisiin tyyppitilanteisiin.

Opintojaksolla käsitellään seuraavien asioiden perusteet: 
avioliiton ja muiden parisuhteiden syntyminen ja oikeusvaikutukset, avioehtosopimus, ositus, lapsen asema, pesänselvitys ja perinnönjako, testamentti, holhoustoimi ja edunvalvonta.

Opintojaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys, jossa saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala. 

Opintojakson hinta on 125 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).