Palvelutarpeen arviointi ja suunnittelu sosiaalihuollossa. VERKKOKOULUTUS

Sosiaali ja terveys , Ilmoittaudu nyt

03.02.2021 12:00 - 15:30

Keskiviikko 3.2.2021 kello 12.00–15.30

Verkkokoulutus toteutetaan Adobe Connectin kautta.

Miten sosiaalihuollon yleis- ja erityislait on otettava huomioon palvelutarpeen arvioinnissa ja suunnittelussa?

Miten asiakkaan edut, oikeudet ja osallisuus sekä lapsen asema ja erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan asema tulee huomioida palvelutarpeen arvioinnissa ja suunnittelussa?

Koulutus sopii sosiaalihuollon esimiehille ja asiantuntijoille, jotka ovat tekemisissä asiakkaiden palveluiden arvioinnin, suunnittelun ja monialaisen työn kanssa. Koulutus on tarkoitettu kaikille asiakastyötä tekeville, jotka toteuttavat arviointia ja suunnittelua käytännössä ja osallistuvat monialaiseen työhön sosiaalihuollossa ja tekevät yhteistyötä palvelutarpeen arvioinnissa esimerkiksi terveydenhuollon ja opetustoimen kanssa.

Koulutuksessa perehdytään palvelutarpeen arviointiin ja suunnitteluun sosiaalihuollossa ja monialaisessa toimintaympäristössä. Koulutuksessa käsitellään palvelutarpeen arvioinnin toteuttamiseen liittyvät säännökset käytännön esimerkkien valossa. Lisäksi perehdytään sosiaalihuollon yleis- ja erityislakien soveltamiseen ja siihen, miten peruspalvelujen ensisijaisuus toteutuu.

Koulutuksessa käsitellään asiakkaan edun ja oikeuksien näkökulma ja lapsen asema sekä erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan asema. Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää esimerkkejä sosiaalihuollon arjesta.

Koulutuksessa on tilaa keskusteluun ja kysymyksille.

Palvelutarpeen arviointi ja suunnittelu sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon lainsäädäntö

 • Sosiaalihuoltolain tavoitteet ja tarkoitus
 • Lakien etusijajärjestys ja erityislakien soveltaminen sosiaalihuollon eri palveluissa
 • Erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat ja lapset
 • Keskeiset palvelut ja niiden mahdollisuudet
 • Asiakkaan etu ja asiakkaan oikeudet, lapsen asema ja oikeudet
 • Asiakkaan ja lapsen osallisuus
 • Huoltajan, omaisen ja edunvalvojan rooli

Palvelutarpeen arviointi ja suunnittelu

 • Kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi
 • Palvelutarpeen arvioinnin toteuttaminen
 • Asiakas- ja palvelusuunnitelmaan sisältö ja laatiminen
 • Eri suunnitelmien huomioiminen ja yhteensovittaminen
 • Palvelutarpeen arvioinnin vaikutus päätöksentekoon ja palveluiden järjestämiseen

Monialainen työ sosiaalihuollossa

 • Monialaisen työn sääntely sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja opetustoimen lainsäädännössä
 • Monialaisen yhteistyön toteuttaminen käytännössä
 • Monialaisen yhteistyön tiedonvaihto (mallipohjat: asiakkaan suostumus ja tietopyyntö)
 • Yhteistyö sosiaalihuollon eri toimijoiden välillä
 • Yhteistyö terveydenhuollon ja opetustoimen kanssa

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön ja perusoikeuksiin erikoistunut lakimies, OTK Liisa Murto.

Liisa Murtolla on pitkä kokemus sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien soveltamisesta ja niihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Hän on osallistunut lainvalmisteluun esimerkiksi vammaislakien ja itsemääräämisoikeussääntelyn valmistelussa. Liisa Murtolla on vankka kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonvaihtoon, salassapitoon ja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujat voivat lähettää kysymyksiä etukäteen (28.1.2021 mennessä) kouluttajalle sähköpostilla koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi.

175 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

01.02.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisen 19.1.2021 jälkeen tai et osallistu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun.