Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opiskelija

- tuntee kansallisen tuomioistuinjärjestelmän ja prosessilajien pääpiirteet
- tuntee oikeudellisen harkinnan rakenteen
- analysoi oikeudellisten ratkaisujen perusteluja
- tulkitsee oikeuslähde- ja tulkintaopeista käytävää tieteellistä keskustelua
- tunnistaa lainopillisen ja oikeusteoreettisen näkökulman eron
- käy ryhmässä oikeusteoreettista keskustelua

Tuomioistuinjärjestelmän ja prosessilajien perusteet. Oikeudellisen ratkaisun rakenne sekä oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation perusteet. Oikeusteoreettinen keskustelu oikeuslähteistä ja tulkinnasta.
 

Ennakkotiedot. Muutokset mahdollisia.

Opintojaksolla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa:

Suoritustapa 1: pakolliset työpajat 16 t, oppimistehtävät, opetustallenteet, itsenäinen ja ryhmätyöskentely 92 t
Suoritustapa 2: opetustallenteet, Exam-tentti 4 t, Exam-tenttiin kuuluva pakollinen ennakkotehtävä, itsenäinen työskentely 104 t

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).