Markkinoinnin perusteet 6 op (Introduction to Marketing) (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00


Markkinoinnin perusteet 6 op (UEF) - opintojakson tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi-palvelusta

Opintojakso kuuluu Kauppatieteen perusopintoihin 26 op (UEF).

Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi. 

Opiskelija osaa 
• tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa 
• nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit 
• määritellä markkinoinnin perustyökalut 
• soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa 
• raportoida ryhmätyön tulokset 
• arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia. 
 

verkkokurssi: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti.

105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).