Suomalaisten maailmat 5 op (UTU)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakso kuuluu Poliittinen historia perusopinnot 25 op opintokokonaisuuteen. 

Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

Oppimateriaalit: 
Jussila, O., Hentilä, S., Nevakivi, J. (2009): Suomen poliittinen historia 1809-2009
Railo, E. & Laamanen, V. (2010, toim.): Suomi muuttuvassa maailmassa
Valtonen, P. (2018): Kosmopoliitteja ja kansallismielisiä


Tenttipäivät: 1) 11.1. 2) 8.2. 3) 1.3.

15.3 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6 kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.

 

Kirjatentin vastuuhenkilö: Juho Ovaska

Opintojakson hinta 85 €