Pulmia kynäotteessa ja käden käytössä? Pienten lasten hieno- ja visuomotoriikan tukeminen

Opetus ja kasvatus

22.11.2022 12:00 - 15:00

Tiistai 22.11.2022, klo 12-15

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli

Tule mukaan koulutukseen, josta saat hyödyllistä ja konkreettista tietoa lasten hienomotoristen ja visuomotoristen taitojen vahvistamiseksi!

Hienomotorisilla taidoilla, kuten kengännauhojen solmimisella tai oikeanlaisella kynäotteella on merkittävä rooli lapsen arjessa. Hienomotoriikan ja visuomotoriikan tukeminen auttaa lasta omatoimisemmaksi ja selviytymään paremmin arjen tilanteissa.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvattajille, esi- ja alkuopetuksen opettajille ja henkilöstölle, lasten parissa työskenteleville ohjaajille ja avustajille; päiväkerho-ohjaajille sekä kaikille niille, jotka haluavat oppia keinoja hieno- ja visuomotoristen taitojen tukemiseen.   

Hienomotoriset taidot ovat tärkeä osa lapsen motorista kehitystä.

Hienomotoriikalla tarkoitetaan pienten lihasten hallintaa, käden toimintoja ja liikkeiden sujuvaa käyttöä.

Hienomotoriikkaa tarvitaan monessa arjen toiminnassa, esim. ruokailussa, kynän käytössä ja legoilla rakentelussa. Hienomotoriset toiminnat ja niiden sujuvuus vaativat myös silmä-käsi yhteistyötä eli visuomotoriikkaa.

Tämä kolmetuntinen koulutus sisältää alustuksia, vinkkejä ja harjoitteita lapsen hienomotoristen ja visuomotoristen taitojen tukemiseen ja käsien käytön vahvistumiseen arjessa.

Toimintaterapeutti (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja Raisa Kekkonen.
 

Raisa on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2004. Raisalla on yli 10 vuoden työkokemus lasten toimintaterapiasta, johon on sisältynyt työskentelyä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Oma toiminimi Toimintaterapia Raisa Kekkonen on perustettu loppuvuodesta 2017.
 
Raisalla on usean vuoden työkokemus lasten toimintaterapia-arvioinnista, johon on kuulunut taitojen ja valmiuksien arviointia mm. hieno- ja karkeamotoriikan osalta. Lisäksi Raisalla on kokemusta terapiatyöstä, jossa taitoja on harjoiteltu leikin kautta.
 
Taustallaan Raisalla on useita lasten toimintaterapia-arviointi koulutuksia, mm. MAP ja M-FUN. Lisäksi hänellä on koulutuksia lasten leikistä ja aistisäätelystä.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

115 €

07.11.2022 mennessä

Voit perua ilmoittautumisen maksutta 7.11.2022 mennessä. Mikäli perut ilmoittautumisen tämän jälkeen tai et osallistu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun.