Lapsi-, perhe- ja edunvalvontaoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.10.2021 00:00 - 30.04.2022 00:00

Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön näkökulmasta yksityisoikeudelliseen sääntelyyn, joka koskee lapsioikeutta, perhesuhteita ja holhoustoimea. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tätä aihealuetta koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja keskeiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen lapsi-, perhe- ja edunvalvontaoikeuden kontekstissa ja yksityisoikeudellisen sääntelyn eron suhteessa julkisoikeudelliseen sääntelyyn. Opiskelija osaa soveltaa sosiaalityön kannalta keskeistä perhe- ja edunvalvontaoikeudellista sääntelyä sosiaalihuollon lakisääteisissä tehtävissä.

Yksityisoikeudellinen lapsi-, perhe- ja edunvalvontaoikeus osana sosiaalityötä. Perhe- ja jäämistöoikeus elämänkaarioikeutena ja oikeudellinen ratkaisutoiminta sen alalla. Lapsen elatusta ja huoltoa koskevat kysymykset sekä lapsen edun huomioiminen. Holhoustoimen edunvalvontajärjestelmän perusteet. Oikeudellinen toimintakyky ja vajaavaltaisuus.  

Verkko-opintoina: luentotallenteet, aikataulutetut oppimistehtävät. 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

16.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 16.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).