Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opiskelija

- ymmärtää lainsäädäntötutkimuksen peruskäsitteet
- tuntee lakien laadinnan, täytäntöönpanon ja vaikutusten merkityksen yhteiskunnallisesti
- tunnistaa lainsäädännön taustalla olevia syitä
- tuntee hyvän lainvalmistelun ja lainsäädännön ominaispiirteitä

Lakien laadinta, lakien toteutuminen ja vaikutukset, sääntelyn syyt ja hyvä laki.

Huom! Ennakkotiedot, muutokset mahdollisia.

Vapaaehtoiset luennot 20 t, tentti 4 t, itsenäinen työskentely 84 t. Johdattelevat luennot, omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallisuuden tenttiminen yleisenä tenttipäivänä tai DigiCampus -tenttinä 

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).