Kulttuurienvälinen viestintä 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen koulun erityislaadun
  • osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua
  • tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuuriseen sopeutumiseen
  • osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta
  • pystyy erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkailemaan suomalaista kulttuuria kriittisesti.

Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat:

1) Kirjatentti EXAMissa (itsenäistä työskentelyä 135 t).
2) Oppimistehtävät Moodlessa (itsenäistä työskentelyä 135 t)

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

30.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).