Koronavirustartuntojen jäljitys 1 op

01.08.2021 00:00 - 30.06.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää koronavirusinfektioon (Covid-19) liittyvät infektioepidemiologiset peruskäsitteet ja torjuntakeinot
 • osaa tehdä varmistettujen tai epäiltyjen Covid-19 tapausten kontaktien kartoituksen ja jäljitykseen tarvittavat toimenpiteet yhteisössä ja terveydenhuollossa sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin ohjauksessa
 • tuntee yksityisyyden suojaan liittyvät tekijät ja osaa huomioida ne työssään
 • osaa tunnistaa tärkeimmät virhelähteet ja tilanteet, milloin tarvitaan asiantuntijakonsultaatiota (sairaanhoitopiirin infektiolääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Koronavirustartuntojen jäljitys -opintojakso sisältää seuraavat osa-alueet:

 • kenttä- ja infektioepidemiologian peruskäsitteet
 • Koronavirusinfektion itämisaika, tartuntatavat, tarttuvuus ja epidemian leviämiseen liittyvät tekijät
 • oireisten, vähäoireisten, pre-symptomaattisten ja oireettomien rooli
 • kontaktien kartoituksen ja jäljityksen tavoitteet
 • yleisvaarallisten tartuntatautien jäljitystä koskeva tartuntatautilain säännökset
 • Covid-19 tapausmääritelmät (varmistettu/epäilty tapaus)
 • kontaktien tunnistus ja luokittelu riskiarvion perusteella (lähikontaktit/ muut kontaktit)
 • terveydenhuollon yksiköissä: henkilökunnan lähikontaktit (varotoimien/suojautumisen asianmukaisuus tai puuttuminen)
 • kontaktien rivilistaus ja haastattelu
 • kuvailevat tiedot: henkilö, aika, paikka
 • oireiden monitorointitavat, ohjeistus (aktiivinen seuranta, kotikaranteeni, kotihoito, hoitoon hakeutuminen)
 • laboratoriotestauksen periaatteet
 • jatkotoimet, seurantatietojen keräys, analysointi ja merkitys torjuntatoimien kohdentamisessa
 • lainsäädäntö

verkko-opinnot DigiCampus-Moodlessa (MOOC-opintojakso). Opintojakso koostuu luentomoduuleista, oheismateriaalista ja osaamisen arvioinnista (verkossa suoritettavat monivalintatehtävistä koostuvat harjoitustentit ja lopputentti). Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskelemalla.

45 €

15.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).