Julkisten palvelujen muotoilu 4 op (LY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

08.09.2023 00:00 -

Verkkovälitteinen opetus (Teams) pe 8.9.2023 klo 17 – 21, la 9.9.2023 klo 9 – 17, pe 15.9.2023 klo 17 – 21 ja la 16.9.2023 klo 9 – 17.

Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa organisaation tai järjestön edustajille ja toisille ryhmille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-     tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
-     soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhyt essee (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee. 

 Kai Hämäläinen

Edeltävät opinnot: MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun

160 €

25.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 25.8.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).