Johtajuusidentiteetti 1 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

-

Syksy 2022 :16.9.2022 klo 14-16 etänä aloitusseminaari.
Kevät 2023: 13.1.2023 14-16 etänä aloitusseminaari.
- 21.4.2023 klo 14-16 etänä päätösseminaari

Johtajuusidentiteetin muotoutuminen, asiantuntijuuden kehittyminen, oman oppimisen arviointi ja tavoitteiden asettaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää johtajuusidentiteetin muotoutumista kasvatuksen ja koulutuksen sosiokulttuurisessa kontekstissa
• on saanut valmuksia oman johtajuusidentiteettinsä tarkasteluun ja kehittämiseen
• osaa kuvata ja arvioida asiantuntijuutensa kehittymistä ja asettaa tavoitteita oppimiselleen
(GT: Johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen)

Suorittaminen: Seminaariin osallistuminen (4 t), vertaiskeskusteluun osallistuminen ja välitehtävät verkkoalustalla (2 x 3 t), kehittymissuunnitelma, itsenäinen työskentely (17 t).

Opintojakson hinta on 30 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun 9 €.

29.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 29.8.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).