Finanssihallinto-oikeus 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson suorittaminen tukee opiskelijan valmiuksia toimia vaativissa julkisen hallinnon taloushallinnon tehtävissä sekä hankintatoiminnassa.

Opiskelija tuntee valtion ja kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, talousarviota, tilinpäätöksen ja talouden valvontaa koskevan lainsäädännön pääpiirteet sekä valtionavustuksia ja julkisia hankintoja koskevan sääntelyn. 

Ennakkotiedot:

Opintojaksolla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa:


Suoritustapa 1: Vapaaehtoiset luennot 14 t, omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin 117 t, oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä 4 t. Luennoilla voidaan antaa tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin.


Suoritustapa 2: Referee-artikkelin julkaiseminen.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).