Business design 4 op (LY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot , Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot , Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

03.02.2023 00:00 - 28.02.2023 00:00

Verkko-opetus (Zoom) pe 3.2. klo 17-21 ja la 4.2. klo 9-17. Sekä seuraavina päivinä ke 8.2. klo 17-21 , to 9.2. klo 17-21 sekä to 16.2. klo 17-20.

Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-     hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi
-     selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä
-     kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia
-     tunnistaa muotoilun haltuunottamisen kehitysvaiheet yrityksissä

Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kurssitehtävän suorittaminen annetussa ajassa.

KTT Maijastiina Jokitalo

Edeltävät opinnot: MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

Opintojakson hinta 160 €.

03.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 24.1.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).