Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

01.09.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

  • selittää tiedonhallinnan merkityksen osana asiakas- ja potilasturvallisuutta 
  • selittää laadukkaan tiedon tuottamisen ja välittämisen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa  
  • tunnistaa aiheeseen liittyvät oikeudelliset kysymykset 
  • arvioida laitteiden, sovellusten ja sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön sekä käyttöönottoon liittyviä hyötyjä ja riskejä.

Tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Turvallinen tiedonhallinta ja tietorakenteet organisaatioissa. Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Laiteturvallisuus. Sähköisten palveluiden turvallisuus. Tiedonhallinnan häiriötilanteisiin varautuminen.

Verkko-opinnot.

Opintojakson hinta on 95 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).