Ajankohtaista yhtiön ja yrittäjän verotuksessa

21.11.2019 10:00 - 15:30

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

 • Miten verolainsäädäntö muuttuu?
 • Millaisia tulkintaongelmia henkilöyhtiöiden verotukseen liittyy?
 • Miten yhteensovitetaan yrityksen ja omistajayrittäjän verotus oikeudellisissa ja taloudellisissa ristipaineissa?

Mm. näihin ajankohtaisiin kysymyksiin saat vastauksia yritysverotuksen asiantuntijan Markku Järvenojan koulutuspäivässä.

Koulutus on tarkoitettu yritysten johdolle ja talousjohdolle sekä yritysten sisäisille tarkastajille ja kirjanpitotoimistojen ammattihenkilöstölle, tilintarkastajille, yritystutkijoille, laskentatoimen opettajille ja verohallinnon henkilöstölle. Koulutus soveltuu erinomaisesti perheyrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille.

Verolainsäädännön muutokset

 • tulolähdeuudistus
 • kansainvälisen toiminnan uudistukset
 • veroneuvonantajan raportointivelvollisuus

Oikeuskäytännön uusimmat päätökset

Yrityksen ja omistajayrittäjän verotus oikeudellisissa ja taloudellisissa ristipaineissa: yhtiöoikeudellisen sääntelyn, taloudellisen / kirjanpidollisen käsittelyn ja verolain tulkinnan yhteensovittaminen

Henkilöyhtiöiden verotuksen tulkintaongelmat

 • yhtiösopimuksen sisällön merkitys
 • yhtiösopimuksen muuttaminen ja vaikutukset verotukseen
 • voitto-osuus vs. tulo-osuus
 • yksityisotot vs. negatiivinen oma pääoma
 • yhtiöstä eroaminen, yhtiöosuuden luovutus, yhtiömiehen kuolema, yhtiöön liittyminen, yhtiön purkaminen
 • yhtiösopimuksen ja negatiivisen oman pääoman vaikutus tulo-osuuteen, yhtiöosuuden luovutukseen, yhtiöosuuden arvoon, yhtiömiesten yhtiöosuuksiin, spv-huojennukseen

Osakeyhtiön omistus, rahoitus, varojenjako, osakkeen arvo

 • erisarjaiset osakkeet; käyttö, hyödyt, haitat, edut, ongelmat
 • osakepääomana, SVOP-sijoituksena, lainana, osakaslainana, pääomaerien väliset konvertoinnit
 • osinko, työpanososinko, vapaan oman pääoman rahaston palauttaminen, osakepääoman alentaminen, omien osakkeiden hankinta, osakaslaina, peitelty osinko
 • osakkeen arvon laskennan ongelmatilanteita; käypä arvo, todennäköinen luovutushinta, matemaattinen arvo, vertailuarvo, spv-huojennus

Osakkeenomistaja vähemmistöosakkaana

 • yhdenvertaisuus yhtiöoikeudellisena periaatteena
 • vähemmistönsuoja OYL:ssa
 • vähemmistönsuojaan kohdistuvat paineet: vero-oikeudelliset paineet (konserniavustus), vähemmistön näännyttäminen
 • vähemmistön suojan turvaaminen: lunastusoikeus ja -velvollisuus

Executive Director, OTT, KTM Markku Järvenoja, Business Tax Services, Ernst & Young Oy.

Markku Järvenoja on tunnettu kouluttaja sadoista yritysverotukseen liittyvistä koulutustilaisuuksista. Hänellä on myös 30 vuoden kokemus yritysverokonsultoinnissa. Hän on kirjoittanut useita yritysverotusta ja verosuunnittelua koskevia kirjoja ja artikkeleita.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

315 € sisältää opetuksen lisäksi monistemateriaalin, lounaan ja kahvit. Etelä-Savon Kauppakamarin jäsenille koulutuksen hinnasta 10 % alennus, muista mainita ilmoittautuessasi jäsenyydestä.

10.11.2019 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 10.11.2019 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko koulutusmaksun.