UUTTA! Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF)

Yleisen teologian perusopinnot auttavat ymmärtämään, miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla. Samalla opinnoissa kuvataan teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät. Opinnot auttavat hyödyntämään niiden avulla saatuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan puitteissa sekä soveltamaan tätä tietoa eri yhteisöjen ja organisaatioiden sisällä olevissa tehtävissä.

Lue lisää Yleisen teologian perusopinnoista 25 op (UEF)

  • 31.08.2022