Palvelujen markkinointi 5 op (LY)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
- selittää keskeiset palvelujen laatumallit
- selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet

Opintoihin sisältyy reaaliaikaista luento-opetusta (verkkovälitteisesti) iltaisin ja viikonloppuisin, omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallinen kuulustelu.

Tutustu ja lue lisää Palvelujen markkinointi -opintojaksosta.

  • 11.02.2021