Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY)

Opinnoissa tarkastelet muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta.

Palvelumuotoilu muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun.

Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta. Opinnot ovat suoritettavissa oman työn ohessa, opintojen lähi- ja verkkoluennot toteutuvat iltaisin ja viikonloppuisin.

Tutustu ja lue lisää Palvelumuotoilun perusopinnoista täältä.

  • 08.01.2021