Sivistyksen kaari

keskiviikko 16. kesäkuuta 2021

Modernityö haastaa ja kehittää 

Uudet monipaikkaiset työmallit tulivat jäädäkseen viimeistään pandemian seurauksena. Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen merkitys kasvaa entisestään, ja sen myötä myös osaamisen on kasvettava. Sisäisten palveluiden, viestinnän ja kulttuurin muotoilu ovat saaneet pysyvästi uusia ulottuvuuksia erilaisista viestintä- ja yhteistyövälineistä, jotka parhaimmillaan lisäävät työhyvinvointia ja tehokkuutta. Älä jää yksin etä- ja hybridityön kehittämisen kanssa 

Modernilla työllä ei ole yhtä määritelmää, sillä käsite on uusi. Marskidatalla määrittelemme modernin työn ajasta, paikasta ja laitteesta riippumattomaksi, tietoturvalliseksi ja vuorovaikutteiseksi tavaksi tehdä töitä teknologian avulla. 

Kun organisaatioiden ja yhteisöjen kehittäminen muuttuu etä- ja hybridityön seurauksena, tarvitaan osaamisen tukemista, jotta organisaatiot ja yhteisöt voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. 

Tarvitaan erilaisia tapoja tukemaan modernin työn oppimista. Kehitimmekin Mikkelin kesäyliopiston ja Marskidatan yhteistyönä kaksi kaikille avointa koulutuskokonaisuutta, joissa otetaan etä- ja hybridityötä haltuun modernin työn menetelmin. Samalla nostimme organisaatioidemme yhteistyön uudelle tasolle. Kesäyliopisto on pitkään ollut Marskidatan asiakas. Marskidata on hoitanut kaikki kesäyliopiston laitehankinnat, lisenssit ja it-tuen. Nyt käynnistimme myös koulutuksellisen yhteistyön.

Digitaaliset työvälineet etä- ja hybridityössä -koulutus on suunnattu kaikille yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työntekijöille, jotka tekevät joko etä- tai hybridityötä. Koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka käyttävät työssään digitaalisia työvälineitä. Toinen koulutus  Etä- ja hybridityön kehittäminen: digitaaliset työvälineet työyhteisön vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena  tarkoitettu erityisesti organisaatioiden esihenkilöille, viestintä- ja HR-henkilöstölle sekä organisaatioiden kehittämisestä vastaaville, joiden tehtävänä tukea työntekijöiden työntekemistä sujuvammin ja tehokkaammin. Kouluttajana on molemmissa koulutuksissa Modernin työn asiantuntija, Muotoilija YAMK Emma Klén, Marskidatalta. Voit lukea lisää kouluttajan ajatuksia modernista työstä täällä: Moderni työ - mitä se on? 


Kouluttaja Emma Klèn.
Kuva: Pihla Liukkonen, Kontrastia.


Koulutukset toimivat hyvin myös lähtölaukauksena organisaation systemaattiselle modernin työn kehittämiselle. Marskidatan modernin työn palvelualueen tavoitteena on yhteiskunnan toimijoiden kilpailukyvyn tehostaminen. Tavoitteeseen päästään rakentamalla moderneja, tarkoituksenmukaisia työympäristöjä, joissa teknologia tukee jokaisen inhimillisiä vahvuuksia. Modernin työn keskiössä on viestinnän ja tiedonhallinnan tehostaminen, jotka ovat yhteydessä esimerkiksi työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. 

Kesäyliopisto haluaa olla askeleen edellä yhdessä opiskelijoiden kanssa tarjoamalla aina ajankohtaista koulutusta, jolla vastataan eri aloilla työskentelevien ihmisten muuttuviin osaamistarpeisiin.

 

Koulutus- ja kehittämisterveisin,

Anne Havukainen, rehtori, Mikkelin kesäyliopisto
Emma Klén, Modern Work Specialist, Marskidata Oy 
 

tiistai 25. toukokuuta 2021

 


Mikkelin kesäyliopistosta viestinnän osaamista työelämään!

Ei enää koskaan opiskelua ja minustako yliopisto-opiskelija! Näin ajattelin lukioista päästyäni ja ammattiin valmistuttuani. 

Olen Marja ja nykyisin intohimoinen opiskelija. Kuinka näin pääsikään käymään? Mikkelin kesäyliopisto on ollut keskeinen innostajani ja mahdollistajani opiskeluun. Kesäyliopistossa voi opiskella työn ohessa ja samalla erilaisten väylien määrä kohti yliopisto-opintoja on monipuolistunut. Koen, että opiskelu ja uuden oppiminen ovatkin itselleni eräs tärkeä elämäni kantava voimavara. Opiskeluissa onnistuminen on motivoinut jaksamaan eteenpäin, vahvistanut itsetuntoani ja antanut ennen kaikkea uutta sisältöä elämääni.

Miksi juuri Viestinnän ja journalistiikan opinnot?

Haaveenani on ollut pitkään suorittaa viestintään liittyviä opintoja, koska viestinnällä on suuri merkitys koko organisaation toiminnalle. Olen aloittanut vuosia sitten Mikkelin kesäyliopistossa tutkintotavoitteisena opiskelijana, josta polku johti kohti terveyshallintotieteiden maisteri -tutkintoa. Nyt Mikkelin kesäyliopisto antoi Viestinnän ja journalistiikan opintoihin mukaan lähtemiselle erinomaisen mahdollisuuden, ja oli luonnollinen jatkumo aiemmille opinnoilleni. Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset viestinnän ja journalistiikan perusopinnot ovat antaneet itselleni uusia valmiuksia ja ajantasaista tietoa viestinnästä sekä näkökulmia kehittää organisaatiomme viestintää avoimemmaksi ja monipuolisemmaksi. Viestintä on ihmiselle tärkeä taito kaikissa elämäntilanteissa!

Työn ohessa opiskelu

Olen opiskellut aina työn ohessa ja opiskeleminen on onnistunut hyvin myös perheen arjessa.  Vahvuutenani on ollut tehokas ja suunnitelmallinen ajankäyttö opiskelun, työn ja kodin välillä – sitä opiskelu avoimen yliopiston opinnoissa vaatii! Pidän myös kiinni suunnittelemastani aikataulusta, joka opiskelussa on tärkeää, sillä niissä tehdään paljon itsenäisiä oppimistehtäviä. Koen tehtävien tekemisen itselleni sopivaksi oppimismenetelmäksi, sillä itsenäinen tiedonhankinta on oleellinen osa oppimista. Silloin oppimistehtävät on mahdollista tehdä monipuolisesti hyödyntäen eri lähteistä hankittua tietoa. Lisäksi tiedon hankinnassa saa paljon myös muuta hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa ikään kuin oheistuotteena.

Aikuisopiskelijana avoimen yliopiston opinnoissa

Avoimen yliopiston opinnot perustuvat omaan haluun oppia, ja luonnollisesti vastuu opiskelujen etenemisestä on opiskelijalla itsellään. Tätä vastuuta ei tarvitse kuitenkaan pelätä, koska opiskelijana olen aina saanut apua ongelmiini ja tukea opiskeluuni joko opintojaksojen opettajilta tai kesäyliopiston ammattitaitoiselta ja auttavalta henkilökunnalta.  Lisäksi opiskelu tuo paljon uusia ihania ystäviä. Oppiminen on siis koko elämänikäinen prosessi ja yhtenä itselleni tärkeänä tavoitteenani on ollut osoittaa lapsilleni opiskelemisen hyödyllisyys ja se, että opiskeleminen voi olla myös mukavaa ja nautittavaa ihanassa ilmapiirissä. Suosittelen opiskelun aloittamista lämpimästi kaikille! Siispä… kohti uusia opintoja.

Innostavin opintoterveisin,

Marja


Opiskelija Marja Ruhanen
Marja Ruhanen

P.S. Mikkelin kesäyliopistossa alkamassa Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op seuraavan kerran keväällä 2022. 
Modernityö haastaa ja kehittää  Uudet monipaikkaiset työmallit tulivat jäädäkseen viimeistään pandemian seurauksena. Teknologiavälitteisen v...