Opiskelutaitoillat verkossa

Kaipaatko tukea opintojesi aloitukseen tai haluatko kehittää omia oppimisen taitoja?

 

Oppiminen ei ole vain tiedon lisääntymistä, vaan opiskeltavien asioiden liittämistä aikaisempiin tietoihin: oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. Opiskelu on käytännössä lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista, keskustelemista, tiedon hakemista ja oppimaan oppimista. Omia oppimistaitoja voi kehittää joko itsenäisesti tai vuorovaikutuksessa toisten kanssa!

 

Tervetuloa mukaan kaikille avoimiin ja maksuttomiin opiskelutaitoiltoihin verkkovälitteisesti

 

Opiskelutaitoiltojen luennot toteutetaan verkkovälitteisesti, webinaario-luentoina, joten voit osallistua omalta koneeltasi (ei edellytä ohjelma-asennuksia; internetyhteys ja kaiuttimet riittävät). Kirjaudut alta löytyvään osoitteeseen h-hetkenä, ja siinä kaikki! Huom! Ei ennakkoilmoittautumista, luentoja ei tallenneta.


Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, ke 12.9.2018 klo 17.30-18.30
KM Satu Vuoksenranta, Helsingin yliopisto.

 • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee erittäin hyvin opiskelussa.


Tieteellisten tekstien lukeminen, to 20.9.2018 klo 17.30-18.30
KM Anne Kautto ja KM Laura Jokinen, Lapin yliopisto.

 • Miten tieteellinen teksti poikkeaa muista teksteistä? Miten tutkimustuloksia kannattaa lukea?


Verkko-opiskelun abc – miten verkossa opiskellaan? ti 2.10.2018 klo 17.30-18.30
Erikoissuunnittelija Minna Rokkila, Karelia-amk

 • Mihin on hyvä kiinnittää huomiota kun opiskelu tapahtuu verkossa?


Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka, ke 17.10.2018 klo 17.30-18.30
Yliopistonlehtori Tiina Tuijula, Turun yliopisto.

 • Mieti etukäteen esimerkki omasta hyvästä tenttiin valmistautumistavasta, jonka voisit jakaa muille!


Tieteellisen tekstin ja esseen kirjoittaminen, ke 7.11.2018 klo 17.30-18.30
KM, opinto-ohjaaja Leila Saramäki, Itä-Suomen yliopisto.

 • Mitä on huomioitava tieteellisen tekstin kirjoittamisessa?


Englanninkielisen tekstin lukeminen – how to survive with English literature? ti 20.11. klo 17.30-18.30
University Teacher Bridget Palmer, Turun yliopisto

 • Miten englanninkieliseen materiaaliin kannattaa perehtyä? Vinkkejä sanavaraston laajentamiseen. Suomenkielisen ja englanninkielisen kirjallisuuden erot. Kerro padletissa minkä englanninkielisen kirjan lukeminen on Sinulle tällä hetkellä ajankohtaista? Kirjoista muutamia valitaan yhteiseen tarkasteluun.


Tiedonhaku – kun google ei riitä: Miten löydän korkeakouluopinnoissa tarvittavat tiedonlähteet? ti 11.12.2018 klo 17.30-18.30
Informaatikko Maarit Putous, Itä-Suomen yliopisto.

 • Tiedonhakutaitoja tarvitaan mm. tieteellisessä kirjoittamisessa.


Tietoisuustaidot ja itsemyötätunto opiskelun edistäjänä/opiskelijan työkaluina, ke 23.1.2019 klo 17.30-18.30
Yliopistonlehtori KT Saara Repo, Helsingin yliopisto.

 • Tietoisuustaitojen ja itsemyötätunnon harjoittamisen avulla voit parantaa opiskelussa tarvittavaa keskittymiskykyä ja sinnikkyyttä.


Opinnäytetyöntekijän työkalupakki, ti 5.2.2019 klo 17.30-18.30
Yliopisto-opettajat Sanna Uotinen ja Leena Valkonen, Jyväskylän yliopisto

 • Millä taidoilla, työkaluilla ja ennen kaikkea asenteella syntyy opinnäytetyö?


Miten tulla toimeen esiintymisjännityksen kanssa? ke 28.2. klo 17.30-19.00
Sanna Niskanen, Itä-Suomen yliopisto

 • Jännittääkö esityksen pitäminen, pitchaus tai ryhmässä työskentely? Se on ihan ok ja harjoittelulla pääset eteenpäin.


Opiskelun esteettömyys ja oppimisvaikeudet, ti 19.3.2019 klo 17.30-18.30
Tarja Ladonlahti, Jyväskylän yliopisto

 • Opiskelua hankaloittavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset esteet. Esteetön opiskelu on erityisesti avoimen yliopiston asia.

Lue lisää opiskelutaidoista osoitteessa www.opiskelutaidot.fi

Opis­ke­lu­tai­toil­toihin osal­lis­tu­taan verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti osoit­tees­sa:
https://connect.funet.fi/hyay_opiskelutaito/


Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set net­ti­yh­tey­del­lä va­rus­te­tun tie­to­ko­neen, jos­sa on kai­ut­ti­met (ei edel­ly­tä oh­jel­ma-asen­nuk­sia). Kir­joi­ta ni­me­si ja osal­lis­tu­mis­paik­ka­kun­ta­si koh­taan Enter as a Guest ja klik­kaa Enter Room –pai­ni­ket­ta. Webinaariin mah­tuu mu­kaan ra­joi­tet­tu mää­rä osal­lis­tu­jia. Yh­teys ava­taan opiskelutaitoiltoina noin puoli tuntia ennen luennon alkamista.