Opiskelutaitoillat verkossa

Kaipaatko tukea opintopolullesi tai haluatko tutustua akateemisen opiskelun eri osa-alueisiin? Tule mukaan verkkovälitteisiin opiskelutaitoiltoihin! Tilaisuudet toteutetaan verkon välityksellä eli voit osallistua niihin koti- tai työkoneeltasi, jos siinä on kaiuttimet ja nettiyhteys (ei edellytä ohjelma-asennuksia). Kts. ohjeet alta.


Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, ke 12.9.2018 klo 17.30-18.30
KM Satu Vuoksenranta, Helsingin yliopisto.

 • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee erittäin hyvin opiskelussa.


Tieteellisten tekstien lukeminen, to 20.9.2018 klo 17.30-18.30
KM Anne Kautto ja KM Laura Jokinen, Lapin yliopisto.

 • Miten tieteellinen teksti poikkeaa muista teksteistä? Miten tutkimustuloksia kannattaa lukea?


Verkko-opiskelun abc – miten verkossa opiskellaan? ti 2.10.2018 klo 17.30-18.30
Erikoissuunnittelija Minna Rokkila, Karelia-amk

 • Mihin on hyvä kiinnittää huomiota kun opiskelu tapahtuu verkossa?


Tenttiin valmistautuminen ja tenttivastaustekniikka, ke 17.10.2018 klo 17.30-18.30
Yliopistonlehtori Tiina Tuijula, Turun yliopisto.

 • Mieti etukäteen esimerkki omasta hyvästä tenttiin valmistautumistavasta, jonka voisit jakaa muille!


Tieteellisen tekstin ja esseen kirjoittaminen, ti 6.11.2018 klo 17.30-18.30
KM, opinto-ohjaaja Leila Saramäki, Itä-Suomen yliopisto.

 • Mitä on huomioitava tieteellisen tekstin kirjoittamisessa?


Englanninkielisen tekstin lukeminen – how to survive with English literature? Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, klo 17.30-18.30
University Teacher Bridget Palmer, Turun yliopisto

 • Miten englanninkieliseen materiaaliin kannattaa perehtyä? Vinkkejä sanavaraston laajentamiseen. Suomenkielisen ja englanninkielisen kirjallisuuden erot. Kerro padletissa minkä englanninkielisen kirjan lukeminen on Sinulle tällä hetkellä ajankohtaista? Kirjoista muutamia valitaan yhteiseen tarkasteluun.


Tiedonhaku – kun google ei riitä: Miten löydän korkeakouluopinnoissa tarvittavat tiedonlähteet? ti 11.12.2018 klo 17.30-18.30
Informaatikko Maarit Putous, Itä-Suomen yliopisto.

 • Tiedonhakutaitoja tarvitaan mm. tieteellisessä kirjoittamisessa.


Tietoisuustaidot ja itsemyötätunto opiskelun edistäjänä/opiskelijan työkaluina, ke 23.1.2019 klo 17.30-18.30
Yliopistonlehtori KT Saara Repo, Helsingin yliopisto.

 • Tietoisuustaitojen ja itsemyötätunnon harjoittamisen avulla voit parantaa opiskelussa tarvittavaa keskittymiskykyä ja sinnikkyyttä.


Opinnäytetyöntekijän työkalupakki, ti 5.2.2019 klo 17.30-18.30
Yliopisto-opettajat Sanna Uotinen ja Leena Valkonen, Jyväskylän yliopisto

 • Millä taidoilla, työkaluilla ja ennen kaikkea asenteella syntyy opinnäytetyö?


Miten tulla toimeen esiintymisjännityksen kanssa? Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin klo 17.30-19.00
Sanna Niskanen, Itä-Suomen yliopisto

 • Jännittääkö esityksen pitäminen, pitchaus tai ryhmässä työskentely? Se on ihan ok ja harjoittelulla pääset eteenpäin.


Opiskelun esteettömyys ja oppimisvaikeudet, ti 19.3.2019 klo 17.30-18.30
Tarja Ladonlahti, Jyväskylän yliopisto

 • Opiskelua hankaloittavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset esteet. Esteetön opiskelu on erityisesti avoimen yliopiston asia.

Lue lisää opiskelutaidoista osoitteessa www.opiskelutaidot.fi

Opis­ke­lu­tai­toil­toihin osal­lis­tu­taan verk­ko­vä­lit­tei­ses­ti osoit­tees­sa:
https://connect.funet.fi/hyay_opiskelutaito/


Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set net­ti­yh­tey­del­lä va­rus­te­tun tie­to­ko­neen, jos­sa on kai­ut­ti­met (ei edel­ly­tä oh­jel­ma-asen­nuk­sia). Kir­joi­ta ni­me­si ja osal­lis­tu­mis­paik­ka­kun­ta­si koh­taan Enter as a Guest ja klik­kaa Enter Room –pai­ni­ket­ta. Webinaariin mah­tuu mu­kaan ra­joi­tet­tu mää­rä osal­lis­tu­jia. Yh­teys ava­taan opiskelutaitoiltoina noin puoli tuntia ennen luennon alkamista.