Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op)

Psykoterapian perusteet koulutusta uudistetaan vastaamaan yliopistojen vaatimuksia psykoterapeuttikoulutuksen valmentavien opintojen osalta
 

Aika

Koulutus alkaa 6.5.2013 ja päättyy 9.4.2014.

Lähiopetuspäivät:
Kevät 2013
6.5.–7.5.2013
10.6–11.6.2013

Syksy 2013
2.9.–3.9.2013
30.9.–1.10.2013
21.10.–22.10.2013
11.11.–12.11.2013
9.12.–10.12.2013

Kevät 2014
13.1.–14.1.2014
3.2.–4.2.2014
10.3. – 11.3.2014
7.4. – 9.4.2014

Paikka

Koulutus järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa, Lönnrotinkatu 5,
Unica -rakennus, 50100 Mikkeli

Koulutuksesta vastaavat yhteisöt

Mikkelin kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa psykoterapian perusteet – koulutusta syksystä 2010 alkaen. Suomen mielenterveysseuralla on vahva kokemus psykoterapiakoulutusten järjestämisestä jo yli kolmenkymmenen vuoden ajalta.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot opetusohjelman suunnitteluun on osallistunut Koulutuskeskuksen moniammatillinen psykoterapiakouluttajista koottu asiantuntijatyöryhmä jossa on ollut edustettuna lääketieteen, sosiaali- ja terveystieteiden sekä aikuispedagogiikan asiantuntijat. Opetuksen sisällön suunnittelussa on otettu huomioon yliopistojen psykoterapeutti-koulutuskonsortion asettamat valmentavien lisäopintojen 30 op sisältöä koskevat vaatimukset. Opetus sisältää psykiatrian ja psykologian opintoja tarvittavan määrän.

Koulutuksen tavoitteet

• Antaa yleisnäkemys ihmisen psyykkistä kasvua ja kehitystä kuvaavista teoreettisista perusteista
• Lisätä tiedollisia valmiuksia psykiatrisesta diagnostiikasta, mielenterveystyöstä ja psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä eri-ikäisille suunnatusta mielenterveyspalveluiden ja kuntoutuksen järjestelmästä
• Antaa perustietoa yleisimmistä psykoterapioiden suuntauksista ja vaikuttavuuksista tutkimusten valossa
• Sekä terapiasuhteen syntymisen edellytykset ja mikä on ja mikä ei ole terapiaa
• Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä työskenteleville psykoterapeuttikoulutuksiin hakeutuville henkilöille

Toteutus

Koulutus toteutetaan yhteistoiminnallisena monimuoto-opiskeluna ja opiskelu perustuu jatkuvaan prosessi- ja yhteisötyöskentelyyn sekä omaa työtä kehittävään työotteeseen arvojen ja asenteiden muutoksen avulla. Opiskelussa toteutuu moniammatillinen teoria- ja kokemustiedon välinen dialogi itsereflektiona. Tavoitteena on myös laajentaa opiskelijan kykyä olla toimijana vuorovaikutuksellisissa tilanteissa sekä työskenneltäessä verkostojen kanssa, sekä lisätä opiskelijan tiedollista ja taidollista osaamista. Koulutusprosessiin osallistuminen edellyttää sitoutumista ja osallistumista lähiopetusseminaareihin ja annettujen tehtävien suorittamiseen ajallaan.

Koulutuksen rakenne

Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat kaksipäiväiset teoriaseminaarit (23 seminaaripäivää 184 tuntia). Opetukseen kuuluu myös kirjalliset välitehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, luettavaan kirjallisuuteen perehtymistä sekä opinnäytetyö. Opinnäytetyö on kirjallinen tuotos joka esitetään. Seminaaripäivien pituus on klo 11.30 -18.00 (I pv) ja 08.30–14.45 (II pv).

Koulutuksen sisältö

Opintojen sisältö koostuu seuraavista teemoista:
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
• Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
• Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoito ja kuntoutuksen menetelmät
• Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
• Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät
• Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
• Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään
• Opinnäytetyö
 

Kouluttajat

Pääkouluttajat: Hely Anttonen, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti VET
Diana Cavonius, TM, perheterapeutti VET
Sirpa Kaakinen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti VET    Minna Leivo, sosiaalikasvattaja, perheterapeutti VET
Asiantuntijakouluttajat: Tuula Hynninen, PsL, psykoterapeutti YET
Asta Suomi, yhteiskuntatieteiden tohtori, perheterapeutti VET    
 

Hakumenettely

Hakuaika päättyy 15.4.2013!

HAKULOMAKKEEN saat tästä.

Hakulomakkeen lisäksi lähetetään kopiot tutkintotodistuksista ja CV (ansioluettelo)
Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskukseen, Ratamestarinkatu 9, 00520 Helsinki

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta 3200 € (alv 0 %).

Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Lisätietoja

Marjukka Laukkanen
Perheterapeutti VET
Suomen Mielenterveysseura
040-3524838
marjukka.laukkanen@mielenterveysseura.fi

Helena Sjöstedt
rehtori
Mikkelin kesäyliopisto
(015) 150 700, 050 5949 044