Mikkelin kesäyliopiston koulutustehtävä


Mikkelin kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä ammatillista täydennyskoulutusta työelämässä tarvittavien tietojen, taitojen ja osaamisen päivittämiseen. Lisäksi kesäyliopistossa järjestetään muuta vapaan sivistystyön koulutusta: Ikääntyvien yliopisto, koululaiskurssit, Studia Generalia -luentosarjat ja Lasten Akatemia. Koulutukseen voi osallistua ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä. Kesäyliopiston tarjonnassa painottuvat yhteiskunnalliset aineet, sosiaali- ja terveysala, julkishallinto- ja elinkeinoelämä, taloushallinto ja yritysjuridiikka sekä opetus-, kasvatus- ja kulttuuriala (OKM:n ylläpitämislupa 29.11.2012).

Tietosuojaseloste

Hallinto

Mikkelin kesäyliopistoa ylläpitää vuonna 1970 perustettu Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry.

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2018 on seuraava: ekonomi, johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Partti, (Etelä-Savon kauppakamari), oppisopimuskoordinaattori, johtokunnan varapuheenjohtaja Päivi Ylönen (Mikkelin kaupunki), hallintojohtaja Antti Kinnunen (Juvan kunta), kehittämispäällikkö Aila Marjamaa (Mikkelin kaupunki), työsuojeluvaltuutettu Outi Hokkanen (Mikkelin kaupunki), koulutusjohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu), SOTE-koordinaattori (VaVa johtaja) Niina Kaukonen (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä) ja toimitusjohtaja Arto Sepponen (Liikesivistysrahasto).

LIITY MIKKELIN KESÄYLIOPISTON KANNATUSYHDISTYKSEN RY:N JÄSENEKSI!

Mikkelin kesäyliopiston kumppanuudet

Kumppanuussopimus Mikkelin kaupungin kanssa.

Mikkelin kesäyliopisto ja Mikkelin kaupunki ovat solmineet kaksivuotisen kumppanuussopimuksen vuosille 2018-2019. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on turvata korkeakoulutasoisen koulutuksen (avoin yliopisto-opetus ja ammatillinen täydennyskoulutus) saatavuus Etelä-Savon alueella ja erityisesti Mikkelissä. Kumppanuussopimuksen myötä kesäyliopisto tukee aktiivisesti alueen elinvoimaisuutta ja kehittymistä ja vahvistaa kaupungin mainekuvaa valtakunnallisilla tapahtumilla, joita ovat mm. Mikkelin Akatemia ja Mikkelin sotakirjallisuustapahtuma.

Suomen kesäyliopistot ry.

Mikkelin kesäyliopisto kuuluu  Suomen kesäyliopistojen valtakunnalliseen yhteenliittymään. Lisätietoja kesäyliopistojen toiminnasta ja koulutuksesta saa yhdistyksen pääsihteeriltä os. Rautatienkatu 26 A 4, 33100 Tampere, puh. 03 2147 626 tai kotisivulta.

 Käytäväkeskustelua