Ratkaisukeskeinen työ ja verkostomenetelmät 5 op (JAMK)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

05.04.2019 00:00 - 03.05.2019 00:00

Lähiopetus pe-la 5.-6.4.2019 ja 3.5.2019 (16 t)
pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9.00-16.00.

Opinnot toteutuvat vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli.

Ratkaisukeskeinen työote valtaa alaa kaikilla ihmissuhdealoilla. Kaipaatko työhösi uudenlaista työotetta ja uusia menetelmiä? Opi ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen työote ja verkostotyön lähtökohdat ja periaatteet.

 

Koulutus soveltuu kasvatus-, ohjaus- ja sosiaalialalla työskenteleville mm. opettajille, opinto-ohjaajille, kuraattoreille, työvoimahallinnon henkilöstölle, kotipalveluiden, vammaispalveluiden, päihde- ja mielenterveyspalveluiden, kuntoutuspalveluiden ja lastensuojelun työntekijöille sekä sosiaali- ja kuntoutusalan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tietää ratkaisukeskeisen ja voimavaralähtöisen työn sekä verkostotyön lähtökohdat ja periaatteet 
  • osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä, voimavara- sekä verkostomaisia työotteita ja -menetelmiä sosiaalialan työssä ja moniammatillisessa yhteistyössä

  • Ratkaisukeskeisen ja voimavaralähtöisen työotteen sekä verkostomenetelmien teoreettiset lähtökohdat ja periaatteet 
  • Ratkaisukeskeiset työtavat ja verkostotyön menetelmät 
  • Ratkaisukeskeisen ja voimavaralähtöisen työotteen sekä verkostomenetelmien soveltaminen sosiaaliohjauksessa.

Opintojakso sisältää lähiopetusta 16 tuntia ja 119 tuntia itsenäistä opiskelua (tiedonhaku, kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimistehtävät: harjoitukset, ryhmätyö ja kirjallinen tehtävä).

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Asiantuntija, VET- psykoterapeutti Asta Suomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opintojakso on Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.Opiskelijat rekisteröityvät Ilmoittautumisen jälkeen Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiksi. Lisätietoja opinnoista antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Arviointi

Numeerinen arviointi 0-5

Kirjallisuus                      

Ahola, Tapani & Ben Furman. (2012). Ongelmista ratkaisuihin – Lyhytterapian perusteet. 2. painos. Helsinki: Tammi. TAI De Jong, P. & Insoo Kim Berg (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. 2. painos. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti. 

Seikkula, Jaakko & Tom Erik Arnkil (2005). Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. Saatavilla elektronisessa muodossa palvelussa www.julkari.fi 

Mönkkönen, Kaarina (2007). Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita. Saatavilla elektronisessa muodossa JAMK:n verkkoaineistoista.

Opiskelun tukimateriaalina ajankohtaiset julkaisut 

Niemi-Pynttäri, Merja (2013). Voimavara- ja ratkaisukeskeinen näkökulma ohjaustyössä. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti 7.6.2013, http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/06/07/voimavara-ja-ratkaisukeskeinen-nakokulma-ohjaustyossa/ 

Ratkaisukeskeinen työskentely/Lastensuojelun käsikirja, THL. Saatavissa www-osoitteeessa: https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyomenetelmat-ja valineet/tyomenetelmat/ratkaisukeskeinen-tyoskentely 

Salmela, J., Hiekkanen, N. (2013) Ratkaisukeskeisen taideterapian oppikirja. Helsinki: Alfa Partners.

150 €

31.03.2019 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää (21.3.2019). Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.