Mielenterveys ja päihdetyö 5 op (JAMK)

Sosiaali ja terveys

08.02.2019 17:00 - 30.03.2019 16:00

Lähiopetus perjantai 8.2.2019 klo 17.00–19.30 

Teemawebinaarit:

ti 5.3. klo 16.30–18.00 mielenterveys & päihdehaasteet ja nuoret

ke 6.3 klo 16.30–18.00 mielenterveys & päihdehaasteet ja työikäiset

to 7.3 klo 16.30–18.00 mielenterveys & päihdehaasteet ja ikääntyneet

Lähiopetus lauantai 30.3.2019 klo 9.30–16.00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli.

Kohtaatko työssäsi eri ikäisiä mielenterveyden ja päihdehaasteiden kanssa kipuilevia? Täydennä ammattitaitoasi mielenterveys- ja päihdetyön osaamisella. 

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan ohjaus- ja asiakaskohtaamistyötä tekeville ammattilaisille, jotka työskentelevät joko julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

 • Opetus-  ohjaus- ja kasvatusalalla työskenteleville sekä oppilas- ja opiskeluhuollon työntekijöille (opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, opettajat, nuorisotyöntekijät, kuraattorit)
 • Sosiaalialalla työskenteleville (sosiaaliohjaajat, sosionomit, sosiaalityöntekijät ja lastensuojelun työntekijät)
 • Kelan, Te-palveluiden, kuntoutusohjauksen ja työuraohjauksen parissa työskenteleville
 • Vanhuspalveluohjauksen, vanhuspalveluiden ja vanhusten palvelutaloissa ja koti- ja ateriapalveluiden työtekijöille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tietää päihde- ja mielenterveyden häiriöiden monimuotoisuuden
 • tunnistaa omia asenteitaan ja arvojaan
 • tunnistaa oman alueensa mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 • tuntee motivoinnin ja motivoivan keskustelun sekä harjaantuu menetelmän käyttämiseen
 • rohkaistuu puheeksi ottamisessa

 • Päihde- ja mielenterveyden häiriöt biopsykososiaalisena ilmiönä 
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut ja keskeinen lainsäädäntö 
 • Päihde- ja mielenterveystyön menetelmät 
 • Motivointi ja motivoiva haastattelu 
 • Huoli puheeksi -menetelmä 
 • Päihde- ja mielenterveysongelmat sekä kriisit ilmiönä

Opintojakso sisältää orientaatiotehtävän ennen kontaktiopetusta (10 t), teemawebinaareja (6 t) sekä itsenäistä ja vuorovaikutteista verkko-opiskelua oppimistehtävien parissa (119 t).

Opintojaksolla käytetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Optima-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Sosionomi YAMK, Ntm, AmO Katja Hämäläinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opintojakso on Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen ja kuntoutuksen ohjaajan opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Suoritetut opinnot ovat hyväksi luettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Arviointi

Numeerinen arviointi 0-5.

Kirjallisuus                      

Koski-Jännes Anja ym. 2008: Kohti muutosta. 
Kuhanen Carita, Oittinen Pirkko, Kanerva Anne 2014: Mielenterveyshoitotyö. 
Oksanen Jukka 2014: Motivointi työvälineenä. 
Eriksson Esa & Arnkil Tom Erik 2012: Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista.(Löytyy verkkojulkaisuna) 
Partanen Airi, HOlmberg Jan, Inkinen Maria, Kurki Marjo, Salo-Chydenius 2015: Päihdehoitotyö.

Opiskelua tukeva materiaali

Päihdehuoltolaki 
Mielenterveyslaki 
Sosiaalihuoltolaki 
Mielenterveystalo (nettisivut) 
Nuorten mielenterveystalo (nettisivut) 
Päihdelinkki (nettisivut)

150 €

17.01.2019 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.