Konsernitilinpäätöstekniikka
 

Aika

22.-23.8.2013

Paikka

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu yritysten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä vastaaville, talousjohdolle, tilintarkastajille, sisäisille tarkastajille ja tilitoimistojen ammattihenkilöstölle. Kurssi soveltuu myös KLT- ja tilintarkastajatutkintoihin valmentautuville.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien konsernitilinpäätöstekniikan osaamista ja lisätä valmiuksia ratkaista myös harvemmin eteen tulevia konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä. Koulutusohjelma on suunniteltu kattamaan ne konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät asiat, joiden hallitseminen varmistaa oikeat ja riittävät tiedot antavan konsernitilinpäätöksen laadinnan osaamisen. Laadinnan osaaminen on edellytys myös konsernitilinpäätöksen tarkastamisen osaamiselle.

Koulutuksessa opiskellaan suomalaisen (FAS) konsernitilinpäätöksen laatimista, mutta myös sen ja IFRS-konsernitilinpäätöksen olennaisia eroja käsitellään.

Kouluttaja

KLT, toimitusjohtaja Harry Ehrström, Kirjanpitotoimisto Harald Oy

KLT Harry Ehrström on toiminut viimeiset 15 vuotta tilitoimistoyrittäjänä erikoistuen vaativiin konsernitilinpäätöksiin. Ehrströmillä on vahva asiantuntemus ja laaja käytännön kokemus erilaisista konsernitilinpäätöstilanteista. Ehrström kouluttaa taloushallinnon ammattilaisia paneutuen konsernilaskennan haasteisiin käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Ohjelma

Torstai 22.8.2013

9.30–10.00 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi
10.00–10.05 Tilaisuuden avaus

10.05–12.30 Konsernin käsite, konsernitilinpäätöksen tavoitteet ja laatimisvelvollisuus

Konsernitilinpäätöksen tekninen toteutus

Konsernin sisäisten erien eliminointi

• tuotot ja kulut
• saamiset ja velat
• sisäinen voitonjako
• sisäiset katteet

Tilinpäätössiirrot konsernitilinpäätöksessä
• tilinpäätössiirrot tuloslaskelmassa ja taseessa
• vaikutus omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan

Laskennalliset verot erillistilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä
• väliaikaiset erot
• yhdistelytoimenpiteistä johtuvat laskennalliset verot
• Kilan yleisohjeen mukainen laskennallisten verojen käsittely

12.30–13.30 Lounastauko

13.30–17.00 Konsernin sisäisen omistuksen eliminointi
• hankintahetken oman pääoman määrittely
• hankintamenon määrittely
• konserniaktiivan/konsernipassiivan laskeminen, kohdistaminen ja kohdistetun osuuden käsittely

Vähemmistöosuus
• osuus voitoista/tappioista
• osuus muusta omasta pääomasta
• vähemmistöosuuden esittäminen

Ulkomaisen tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistely
• tilinpäätöksen yhdenmukaistaminen
• tilinpäätöksen muuttaminen Suomen rahaksi
• muuntoerot ja niiden käsittely
• kurssierot ja niiden käsittely

19.00 Iltaohjelmaa

Perjantai 23.8.2013

8.30–11.30 Konsernitilinpäätöksen dokumentointi ja täsmäytyslaskelmat

Osakkuusyritykset konsernitilinpäätöksessä
• pääomaosuusmenetelmän periaate
• konserniaktiivan/konsernipassiivan laskeminen ja käsittely
• konsernin osuus voitosta/tappiosta
• konsernin osuus muista oman pääoman muutoksista
• konsernin ja osakkuusyrityksen välisissä liiketoimissa syntyneiden katteiden käsittely
• yhteisyrityksen yhdistely

11.30–12.30 Lounastauko

12.30–15.00 Konsernirakenteen muutokset
• tilikauden aikana hankitun tytäryrityksen yhdistely
• tilikauden aikana myydyn tytäryrityksen yhdistely
• tytäryrityksen sulautuminen ja purkaminen

Konsernin rahoituslaskelma
• konsernin kassavirtalaskelman laadintaperiaatteet

15.00 Tilaisuuden päätös

Ilmoittautuminen

Koulutus toteutuu, ilmoittautumisia otetaan vastaan koulutuksen alkuun saakka! Ilmoittaudu Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300, 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella.

Kurssimaksu

595 € sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, lounaat ja kahvit.

HTM-yhdistyksen jäsenille 10 % alennus kurssihinnasta.

Peruutusmaksu

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10 päivää ennen kurssipäivää. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin kuin 10 päivää ennen kurssin alkamista, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko kurssimaksun.

Suunnittelu

Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä HTM-yhdistyksen kanssa

Järjestäjä

Mikkelin kesäyliopisto