FYSIOTERAPIA SELÄN VAIVOJEN
   KUNTOUTUKSESSA (8 OP)

Aika

20.-21.5., 11.–12.6., 3.-4.9. ja 15.10.2013

Paikka

Koulutuksen ensimmäinen osa 20.–21.5.2013 järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 MIKKELI.

Koulutuksen muut päivät järjestetään Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa, Kyyhkyläntie 9, 50100 Mikkeli

Kohderyhmä

Fysioterapeutit

Tausta

Selkäkipupotilaat ovat ahkerimpia terveyspalveluiden käyttäjiä ja fysioterapia on kipulääkkeiden ohella käytetyin hoito. Epäspesifit, toiminnalliset selkävaivat käsittävät suurimman osan, noin 85-90 %, kaikista selkäkivuista ja operatiivista hoitoa vaatii vain noin 1-2 % potilaista.

Fysioterapeutilla on valmiudet kohdata selkäkipuinen asiakas ja arvioida tarvittavat tutkimus- ja hoitotoimenpiteet. Tämä tehtävänsiirto selkäkipuisten kohdalla vapauttaa lääkäreiden resursseja ja nopeuttaa selkävaivaisten hoitoon pääsyä ja ongelmanratkaisua ja voi olla merkittävä tekijä kipujen kroonistumisen ehkäisyssä.

Tavoite

Tehtävänsiirtoon valmistava koulutus selkäpotilaan tutkimisesta ja hoidon suunnittelusta antaa fysioterapeutilla valmiudet selkäkipupotilaan tutkimiseen ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Kouluttajat

OMT-fysioterapeutti Tiina Lahtinen-Suopanki
TtM, fysioterapeutti OMT, Petteri Koho

Koulutuksen rakenne

• Ensimmäinen osio (2 pv) teoriaa
• Toinen osio (4 pv) kliinistä harjoittelua lähiopetuksena ryhmässä
• Kolmas osio (1pv) syventävä, jossa kootaan yhteen kokemuksia ja harjoitellaan ongelmakeskeisen oppimisen keinoin ratkaisumalleja fysioterapian toteutukseen. Pienimuotoinen harjoitustyö joko potilastyöhön tai oman osaston selkäpotilaiden hoitokäytäntöjen suunnitteluun liittyen.
• Lopputentti
 

Ohjelma

I OSA
20.5.2013

09.00 - 10.00 ICF – toiminta vai toiminnallisuus
09.45 - 11.15 Selän tutkimisessa käytettäviä testejä: lihasvoima-, liikkuvuus-, suoritus- ja toiminnalliset testit
11.15 - 12.00 Lounastauko
12.00 - 13.30 Kivun fysiologia fysioterapian kannalta
13.30 - 15.00 Kivun hoito – näyttöön perustuva kivun hoito
15.00 - 15.15 Kahvi
15.15 - 16.00 Kinesiofobia

21.5.2013

08.00 -09.45 Selkävaivojen esiintyvyys Suomessa, hoitomallit ja -polut, fysioterapian osuus selkävaivojen kuntoutuksessa. Minkälaisesta fysioterapiasta ja kuntoutuksesta on hyötyä selkäkipuiselle?

09.45 - 10.30 Selkävaivat eri ikäkausina: lapset, nuoret, työikäiset ja seniorit. Mitä erityispiirteitä on eri-ikäisten selkävaivoissa ja kuntoutuksessa.

10.30 - 11.15 Vaaran merkit, "red flags" selkäkivuissa.
11.15 - 12.00 Lounastauko
12.00 - 13.30 Mikä selässä sattuu? Mitkä kudokset ja rakenteet voivat olla kivun taustalla, minkälaista kipua ne voivat tuottaa ja minkälainen stimulus tarvitaan kivun tuottamiseen? Mitkä oireet viittaavat vakavaan patologiaan?

13.30 - 15.00 Toiminnan vaatimukset selän rakenteille, mitä selkä kestää ja mitä sen pitäisi kestää. Miten selän kuormittuminen jakautuu eri rakenteille ja mikä osuus motoriikalla on selän rakenteiden kuormittumisen säätelyssä. Toiminnallista anatomiaa.
15.00 - 15.15 Kahvi
15.15 - 16.00 Liikekontrollihäiriöt selkäkipujen kroonistajana.

II OSA 11.–12.6. ja 3.-4.9.2013

Perustutkiminen: Selkäkipuiseen tutustuminen – minkälaista tietoa tarvitaan selkävaivaisen fysioterapian suunnitteluun, tutkiminen tähtää ongelman ratkaisuun.

11.6.2013

09.00-09.45 Anamnestiset tiedot – haastattelu antaa viitteet tutkimiseen.
09.45–10.30 Neurologisten puutosoireiden selvittäminen, neurologiset testit.
10.30–12.00 Selkäkivun vaikutus toimintakykyyn, miten vaiva on muuttanut normaalitoimintoja. Liikekontrollihäiriöt.
Lannerangan rotaatiosuuntainen kiertokontrollihäiriö, tunnistaminen ja korjaavat harjoitteet.
12.00–12.45 Lounastauko
12.45–14.15 Fleksio- ja ekstensiosuunnan liikekontrollihäiriöiden tunnistaminen ja korjaavat harjoitteet.
14.15–16.00 Motoriikka, tasapaino: alaraajat - lantio - alaselkä. Lihastuki, liikkeen linjaukset, ajoitukset ja puolierot. Arvioidaan tavallisimmat toiminnot, kävely, istuminen, kumartelu ja nostaminen.

12.6.2013

08.00- 10.15 Palpaation osuus kivun erotusdiagnostiikassa, erottele paikallinen ja heijasteleva kivun lähde, selvitä kudoskipuun johtanut toimintahäiriö.
10.15–11.45 Liikerajoitteisen selän fysioterapia, manuaalinen terapia ja myofaskiaalisten rakenteiden osuus liikerajoituksissa.
11.45 - 12.30 Lounastauko
12.30 - 14.00 Liikerajoitteisen selän fysioterapia jatkuu.
14.15 - 15.45 Terapeuttinen harjoittelu: rasituskestävyyden parantuminen.

Liikekipuun ja liikkeen säätelyyn vaikuttavat tekijät
3.9.2013


09.00 - 10.30 Lantion toimintahäiriöt: selkäkipujen alaluokka.
10.30 - 12.00 Lantion toimintahäiriöiden tunnistaminen osana selkäkipuisen tutkimista. Lantion toimintahäiriöiden
fysioterapia.
12.00 - 12.45 Lounastauko
12.45 - 14.15 Lantion toimintahäiriöiden fysioterapia: korjaava harjoittelu.
14.15–16.00 Potilasdemonstraatio, kliininen päättely fysioterapian toteutuksen pohjaksi. Kuntoutumisen tavoitteet ja
progressio.

4.9.2013

08.00 - 12.00 Neurologia ja neurodynamiikka, jos neurologisia oireita, määrittele taso ja syy oireiluun.
– neurodynaaminen testaus osana oireen selvittelyä
– kliininen päättely neurodynamiikan häiriöihin johtaneista tekijöistä
12.00–12.45 Lounastauko
12.45–16.00 Mikä harjoittelussa vaikuttaa kipuun?
– kudoskivun lievittyminen - mekanismit
– paluu normaalitoimintoihin neutraaliasennon säilyttämisestä täyteen liikkuvuuteen?
Kotiohjeistus, harjoittelun integrointi päivittäisiin toimintoihin

III OSA 15.10.2013
Syventävä päivä


09.00 - 16.00 Ongelmakeskeistä oppimista, case-tyyppisesti erilaisten selkävaivojen fysioterapian toteutusmallit. Kehittämistyön palautus.
Lopputentti (teoriakoe)
 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Sitovat ilmoittautumiset 29.4.2013 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300, 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella.

Kurssimaksu

1 890 € sisältää opetuksen, jaettavan koulutusmateriaalin ja kahvit. Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 900 € laskutetaan kuukautta ennen koulutuksen alkua.

Kysy rahoitusta opinnoillesi paikkakuntasi lähimmästä oppisopimustoimistosta.

Peruutusmaksu

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova.

Suunnittelu

Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä Suomen fysioterapeutit ry: n kanssa

Järjestäjä

Mikkelin kesäyliopisto