Opetushallinnon tutkinto
 

Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen, rehtorilta edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Uusittu, 1.8.2018 voimaan tuleviin vaatimuksiin perustuva tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet
1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit
4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5. Rehtori pedagogisena johtajana
6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa).

Sisältöalueet on mahdollista suorittaa myös tiettyjen tutkintoon valmentavien koulutusten yhteydessä muuna kirjallisena suorituksena kuin tenttinä.

Tutkinnon voi suorittaa vanhojen, 11.5.2015 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2020 asti.

Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa milloin tahansa. Tutkinto on maksullinen. Tutkintomaksu on 256 €, joka kattaa tutkinnon kaikki kustannukset uusintatenttejä lukuun ottamatta. Maksu uusintatentistä on 87 €.

Tutkinnon järjestää Opetushallitus. Mikkelin kesäyliopisto toimii yhteistyöorganisaationa kuulustelutilaisuuksien järjestäjänä eikä peri kuulusteluista maksuja. Lisätietoja tutkinnosta ja suorittamisesta voit lukea Opetushallituksen sivuilta.