Ajankohtaista

 

Puheviestintä 2 op (la 18.11., la 2.12. ja la 9.12)

03.10.2017

TOIVOTTU PUHEVIESTINTÄ 2 OP (UEF) -OPINTOJAKSO (la 18.11., la 2.12. ja la 9.12.)

Ota opintojakso osaksi tutkintoasi tai täydennä omaa ammatillista osaamistasi!

Opintojaksolla käsitellään vuorovaikutusosaamisen kehittämistä, vuorovaikutusta omalla tieteen- ja ammattialalla ja harjoitellaan tieteellisen puheenvuoron valmistelua, pitämistä ja pohdintaa. Keskeisiä teemoja ovat asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen, suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa, vuorovaikutusosaamisen kehittäminen ja tieteellinen puheviestintä: esiintymistaito, seminaarikeskustelutaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Opetus järjestetään kolmena lauantaipäivänä; 18.11., 2.12. ja 9.12., klo 9–16 Mikkelin kesäyliopistossa.
Opettajana toimii FM Tiina Liimatainen.

Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 24 t, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen työskentely. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Opintojaksolla on jatkuva arviointi ja suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Opintomaksu 195 € (sis. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

Ilmoittaudu 4.11. mennessä Mikkelin kesäyliopistoon toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, p.  015 210 300 tai www.mikkelinkesayliopisto.fi


Mitä kesäyliopisto on?