Ajankohtaista

TULOSSA! Tilastotieteen johdantokurssi 5 op, alk. 19.1. ja peruskurssi 4 op, alk. 16.3.

28.11.2017

Mikkelin kesäyliopistossa tulossa suoritut Mikko Mustosen pitämät tilastotieteen kurssit kevätlukukaudella.

Ilmoittautuminen on alkanut - tutustu ja varaa paikkasi!

Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (UEF)

Aika: 19.-20.1., 2.-3.2., 9.-10.2. ja 16.-17.2.2018, opetus perjantaisin klo 16.30-20.30 ja lauantaisin klo 9.00-15.45.

Sisältö: Kurssilla opiskelija oppii kuvailemaan havaintoaineiston tunnuslukujen ja kuvioiden avulla sekä tarkastelemaan kahden muuttujan välistä riippuvuutta ristiintaulukon ja hajontakuvion avulla. Kurssilla tutustutaan myös havaintoaineiston hankintaan liittyen erilaisiin tutkimusasetelmiin, tilastollisen koesuunnittelun periaatteisiin ja otantatutkimuksen perusmenetelmiin. Lisäksi kurssilla käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita ja todennäköisyysjakaumia.

Opettaja: YTK Mikko Mustonen

Suoritustapa: Luennot 34 h, pienryhmäopetus 14 h, kirjallinen kuulustelu

Opintomaksu: 295 €

Ilmoittautuminen 7.1. mennessä.

Tilastotieteen peruskurssi 4 op (UEF)

Aika: 16.-17.3., 23.-24.3., 13.-14.4. ja 27.-28.4.2018, opetus perjantaisin klo 16.30–20.30 ja lauantaisin klo 9.00–16.00.

Sisältö: Estimointi, hypoteesien testaus (esimerkiksi odotusarvojen t-testit ja riippumattomuus), monimuuttujamenetelmien alkeet (esimerkiksi logistinen regressio, regressioanalyysi ja varianssianalyysi).

Opettaja: YTK Mikko Mustonen

Suoritustapa: Luennot 30 h, pienryhmäopetus 20 h, kirjallinen kuulustelu

Opintomaksu: 295 €

Ilmoittautuminen 2.3. mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset annettuun päivään mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli, p. 015 210 300, 044 710 4240 tai ilmoittautumislomakkeella.


Mitä kesäyliopisto on?