English Academic and Professional Communication 2 op (UEF)

Ota tästä osaksi tutkintoasi tai preppaa kielitaitoasi työelämää varten!
Opintojakso soveltuu erityisesti sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Tarkista jakson soveltuvuus omaan tutkintoosi etukäteen! Ilmoita suuntautuminen (mahdollinen pääaine) ilmoittautumisen yhteydessä.

English Academic and Professional Communication 2 op (UEF)

Aika: Lähiopetus 10.–11.5. ja 24.–25.5., pe klo 10.00–16.00 ja la klo 9.00–15.00.
Sisältö:
Oman alan ja akateemisen englannin käyttöä käsitteleviä luku- ja kirjoitustehtäviä, akateemiseen englannin suullisen viestinnän konventioita käsitteleviä suullisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä suullisia esitelmiä.
Opettaja: FT Satu Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto
Suoritustapa: Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmätyöt, suulliset esitelmät. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %.Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Jatkuva arviointi.
Opintomaksu: 175 € (sis. rekisteröintimaksun).
Ilmoittautuminen 28.4. mennessä

  • 04.01.2019