English Academic Reading Skills 2 op (UEF) ja English Academic and Professional Communication 2 op (UEF)

Ota tästä osaksi tutkintoasi tai preppaa kielitaitoasi työelämää varten!
Kevään kieliopinnot soveltuvat erityisesti sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Tarkista jakson soveltuvuus omaan tutkintoosi etukäteen! Ilmoita suuntautuminen (mahdollinen pääaine) ilmoittautumisen yhteydessä.

English Academic Reading Skills 2 op (UEF)

Aika: Lähiopetus 24.–27.4., ke 9–16, to klo 9–17, pe klo 9–16 ja la 9–11 (loppukoe).
Sisältö: Tarkoituksenmukaisen lukustrategian valinta, yleistieteellinen ja oman alan keskeisin sanasto, tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat sekä ymmärtämisen kannalta keskeiset kielen rakenteet.
Opettaja: FT Satu Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto
Suoritustapa: Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen työskentely. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja jatkuva arviointi.
Opintomaksu: 175 € (sis. rekisteröintimaksun).
Ilmoittautuminen 14.4. mennessä.

English Academic and Professional Communication 2 op (UEF)

Aika: Lähiopetus 10.–11.5. ja 24.–25.5., pe klo 10.00–16.00 ja la klo 9.00–15.00.
Sisältö:
Oman alan ja akateemisen englannin käyttöä käsitteleviä luku- ja kirjoitustehtäviä, akateemiseen englannin suullisen viestinnän konventioita käsitteleviä suullisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä suullisia esitelmiä.
Opettaja: FT Satu Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto
Suoritustapa: Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmätyöt, suulliset esitelmät. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %.Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Jatkuva arviointi.
Opintomaksu: 175 € (sis. rekisteröintimaksun).
Ilmoittautuminen 28.4. mennessä

Lisätiedot ja ilmoittautumiset annettuun päivämäärään mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli, p. 015 210 300, 044 710 4240 tai ilmoittautumislomakkeella.

  • 05.01.2019