Brändin rakentaminen 5 op (XAMK)

Miten rakennat hyvän brändin? Miten tehdään brändiviestintäsuunnitelmia? Kuinka brändiä hallitaan? Brändäystä tarvitsevat tänä päivänä sekä yritykset, yhteisöt, kunnat että yksityiset ihmiset työnhakijoina. Tule brändäämään!

Aika

Lähiopetus pe-la 19.–20.10. ja 9.–10.11.2018 (24 t)
pe klo 16.00-20.00 ja la klo 9.00-15.30.

Kohderyhmä                  

Koulutus soveltuu laaja-alaisesti eri yrityksille, yhteisöille, julkisen sektorin työntekijöille sekä yksityisille henkilöille, jotka haluavat brändätä omaa osaamistaan.

Tavoite                            

Opintojakson suoritettuasi:

  • ymmärrät asiakasarvon syntyprosessin ja osaat ottaa sen huomioon luodessasi markkinointisuunnitelmia.
  • ymmärrät brändin hallinnan keskeisen roolin.
  • osaat käyttää eri työkaluja kehittäessäsi ja vahvistaessasi yrityksen brändiä.
  • osaat luoda sopivia brändistrategioita ja toteuttaa niitä.
  • osaat tehdä sopivia brändiviestintäsuunnitelmia ja toteuttaa niitä tehokkaasti.
Sisältö        
  • Mistä asiakasarvo muodostuu ja miten se otetaan huomioon luotaessa markkinointisuunnitelmia?
  • Mikä on brändin hallinnan keskeinen rooli?
  • Mitä eri työkaluja on olemassa ja miten niitä käytetään kehitettäessä ja vahvistettaessa yrityksen brändiä?
  • Miten brändistrategioita luodaan ja toteutetaan?
  • Miten brändiviestintäsuunnitelmia tehdään ja kuinka niitä hyödynnetään tehokkaasti?
Opettajat

Lehtori, KTM Reijo Honkonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta (n. 24 tuntia). Lähitunnit koostuvat luennoista ja niiden teemoihin liittyvistä keskusteluista sekä pienryhmäharjoituksista. Itsenäisenä opiskeluna (n. 111 tuntia) tehdään oppimistehtäviä ja tiedonhakkua. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Arvioinnin perusteena olevaan tehtäväpakettiin kuuluu brändin analysointitehtävä ja brändin kehittämistehtävä. Numeerinen arviointi asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa painotetaan vahvaa teorian hallintaa ja sen luovaa soveltamista käytäntöön.

Kirjallisuus

1) Yrityksen asiakasmarkkinointi. Seija Bergström & Arja Leppänen. Edita. 2015.
2) Artikkelit
3) Luentoaineistot

Opintomaksu                

150 €

Ilmoittautuminen     

5.10.2018 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.

Opiskelijat kirjataan ilmoittautumisen jälkeen Kaakkois-Suomen avoimeen ammattikorkeakouluun opiskelijoiksi.

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Lisätietoja    

Opintojakso on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Palvelumuotoilun opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Paikka        

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli.

Järjestäjä    

Mikkelin kesäyliopisto