Avoin ammattikorkeakouluopetus
lv. 2018-2019

 

Täysin uutta Mikkelin kesäyliopistossa!
Uusina opintoina tarjoamme myös avoimia ammattikorkeakouluopintoja.

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)