Sosiaalityön kandiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op

Lisätiedot opinnoista löydät täältä!