Markkinoinnin aineopinnot 30 op (UEF), verkko-opintoihin pääset tutustumaan täällä!