Muutoksen johtaminen 5 op (Turun yliopisto), opintoihin pääset tutustumaan täällä!