Hoitotieteen aineopinnot 31 op (UEF), lv. 2017-2018 toteutukseen pääset tutustumaan täällä!