Ennakkotieto - muutokset mahdollisia!


Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden.

Edeltävät opinnot
Edellytyksenä hakukelpoisuudelle on hyvin tiedoin / arvosanalla hyvä suoritetut perusopinnot (ilmaisukasvatus/draamapedagogiikka/draamakasvatus; puhe- ja ilmaisukasvatus; draaman ja teatterin opettaminen).

Opiskelutavat

  • Lähiopetus
  • Oppimistehtävät tai muut kirjalliset työt
  • Verkkokurssit

Draamakasvatuksen aineopinnot on mitoitettu neljälle lukukaudelle. Opiskelu muodostuu perusopintojen tavoin 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista (perjantai-ilta ja lauantai päivä), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävin ja/tai verkkokurssein syvennät lähijaksojen asioita. Lähiopetus tapahtuu viikonloppuisin (pe klo 16.30-20.30 ja la klo 8.30-16.30).

Haku
Draamakasvatuksen aineopintoihin haetaan erillisellä hakulomakkeella.

Hakemuksessasi kuvaat soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opintoihin, mm. seuraavien asioiden pohjalta

  • Mikä on draaman merkitys yhteiskunnassamme?
  • Miten suhteutat itsesi ja tämänhetkisen osaamisesi käsitykseesi hyvästä draamaopettajuudesta?
  • Miksi juuri sinut tulisi valita draamakasvatuksen aineopiskelijaksi?
  • Miten olet hyödyntänyt perusopintoja?
  • Arvioi opiskeluvalmiuksiasi yliopisto-opinnoissa
  • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta?

Hakulomake ja tarkemmat ohjeet julkaistaan syys-lokakuussa, jolloin haku aukeaa.

Valituille opiskelijoille tiedotetaan valinnasta marraskuun aikana. Opinnot alkavat helmikuussa 2018.

Tarkat tiedot opintojen aikataulusta julkaistaan syksyllä ennen opintojen alkua.

Draamakasvatuksen aineopinnot koostuvat seuraavasti

DRAAMAOPETTAJA OMAN TYÖNSÄ TUTKIJANA

ODKA2110 Draamakasvatuksen oppimispotentiaali  2 op
                    Orientaatio 1 op (lähijakso)
                    Draamaopettajuuden rakentuminen 1 op (tehtävä)

ODKA2120 Tutkiva, arvioiva ja reflektoiva draamaopettajuus 3 op
                     Palaute ja arviointi draamakasvatuksessa 1op (verkkokurssi)
                     Portfolioseminaari 1 op (lähijakso)
                     Oppimisportfolio 1 op (tehtävä)

DRAAMAKASVATUKSEN JA TEATTERIN HISTORIA

ODKA2130 Draaman ja teatterin historia 3 op
                     Teatteriteoreetikot 1 op (lähijakso)
                     Draaman ja teatterin historia 2 op (verkkokurssi)

DRAMATURGIA II

ODKA2140 Dramaturgia 4 op
                     Dramaturgia 1 op (lähijakso)
                     Dramatisointi 3 op (tehtävä)

ESITTÄVÄ DRAAMA II

ODKA2150 Improvisaatio ja kehollinen ilmaisu 3 op
                    Improvisaation jatkokurssi 1 op (lähijakso)
                    Tanssi-ilmaisu 1 op (lähijakso)
                    Ääni ja ilmaisu 1 op (lähijakso)

ODKA2160 Teatteri- ja elokuvailmaisu 2 op
                    Ohjaajantyö 1 op (lähijakso)
                    Lyhytelokuva 1 op (lähijakso)

SOVELTAVA DRAAMA II

ODKA2170 Prosessidraama, foorumiteatteri ja tarinateatteri 3 op
                    Prosessidraaman syventävä kurssi 1 op (lähijakso)
                    Foorumiteatteri 1 op (lähijakso)
                    Tarinateatteri 1 op (lähijakso)

ODKA2180 Työpajateatteri (TIE) 3 op
                     Työpajateatteri (TIE) 2 op (2 lähijaksoa)
                     Työpajateatterin reflektio 1 op (tehtävä)

PROJEKTIOPINNOT

ODKA2190 Projekti 1  2 op (tehtävä)
ODKA2200 Projekti 2  4 op (tehtävä)

DRAAMAKASVATUKSEN TUTKIMUS

ODKA2210 Proseminaari 6 op (verkkokurssi)

***

Opintomaksu
995 € sis. rekisteröintimaksun.

Ilmoittautuminen
Viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua.

Toteuttaja
Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
p. 015 210 300
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi