Johtamisen aineopinnot 30 op lv. 2017-2018 toteutukseen pääset tutustumaan täällä!