Ennakkotieto - muutokset mahdollisia!


Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op
 

Kiinnostaako opiskelu avoimessa yliopistossa? Olisiko nyt oikea hetki aloittaa uuden opiskelu?

Mikkelin kesäyliopisto järjestää yhdessä Essoten kanssa tiistaina
22.8. klo 14-15.30 Mikkelin keskussairaalassa (kokoushuone Marmori) infotilaisuuden, jossa kerrotaan mm. Hoitotieteen, Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskelusta sekä myös avataan polkua kohti yliopistotutkintoa Itä-Suomen yliopistoon! Myös muista Mikkelin kesäyliopistossa opiskeltavista oppiaineista (mm. Gerontologia, Farmasia, Liikuntalääketiede, Ravitsemustiede) ja niiden opiskelusta voi kysyä!  Paikalla on opinnoista kertomassa sekä vastaamassa kysymyksiin Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Annamari Lastunen sekä Mikkelin kesäyliopiston henkilökuntaa.

Ensimmäinen opintoinfo pidetään ti 22.8. klo 14.00-15.30 Mikkelin keskussairaalassa, kokoushuone Marmorissa. 
Toinen saman sisältöinen infotilaisuus järjestetään ti 22.8. klo 16.30-18.00 Mikkelin kesäyliopistossa.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KUULEMAAN OPINNOISTA LISÄÄ – TAVATAAN ELOKUUSSA!

Tavoite
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op koostuvat kuudesta opintojaksosta, joissa opetuksen painopistealueita ovat mm.
sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä.

Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Opintomaksu
395 € (sis. Itä-Suomen Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
Opinto-oikeusaika on kolme lukukautta.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautua voi koko lukuvuoden, mutta suositellaan ilmoittautumista ja opintojen aloittamista syyslukukauden aikana.

Toteuttaja
Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
p. 015 210 300
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
www.mikkelinkesäyliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi