Aika
Draamakasvatuksen perusopinnot alkoivat 1.–2.4.2016.
Opinnot etenevät kevään ja kesän lähijaksoilla ja jatkuvat syyslukukaudella 2016. Opintojen viimeiset lähiopetukset ovat keväällä 2017.

Kohderyhmä 
Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä.


Opintojen sisältö                      
Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen ja opiskelutavatoppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi. Opettajakoulutuksen saaneille draamakasvatuksen aineopintojen suorittaminen antaa pätevyyden toimia lukion ilmaisutaidon opettajana.

Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen.

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Perusopintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin, jotka syventävät tietojasi ja taitojasi.

Opinto-oikeutesi Draamakasvatuksen perusopintoihin on voimassa vuoden (1.4.2016 – 31.3.2017).

Opintojen rakenne

Draamakasvatuksen perusteet (1 op) – ODK301 (lähiopetus pe-la 1.-2.4.2016, pe klo 16.30–20.30 ja la klo 8.30–16.30, opettajana KM, draamapedagogi Anu Hagman)
Genreajattelu draamakasvatuksessa (1 op) – ODKP302 (lähiopetus pe-la 8.-9.4.2016, pe klo 16.30–20.30 ja la klo 8.30–16.30, opettajana FM, draamaopettaja Marianna Räsänen)
Draamakasvatuksen kartalle (3 op) – ODKP303 (oppimistehtävä, opettajana FM, draamaopettaja Marianna Räsänen)
Tanssi ja liike-improvisaatio (1 op) – ODKP323 (lähiopetus pe-la 20.-21.5.2016, pe klo 16.30–20.30 ja la klo 8.30–16.30, opettajana FM, tanssitaiteilija Helena Ratinen)
Dramaturgian perusteet (1 op) – ODKP311 (Lähiopetus la-su 11.–12.6.2016, la klo 10.00–16.30 ja su klo 9.00–14.30, opettajana FM, draamaopettaja Marianna Räsänen)
Improvisaatio (1 op) – ODKP321 (lähiopetus pe-la 5.-6.8.2016, pe klo 16.30–20.30 ja la klo 8.30–16.30, Mikkelin kesäyliopistolla, opettajana FM, draamaopettaja Mika Terävä)
Improvisaation perusteita (1 op) – ODKP322 (oppimistehtävä, opettajana FM, draamaopettaja Mika Terävä)
Näytelmäanalyysi (2 op) – ODKP312 (oppimistehtävä, opettajana FM, draamaopettaja Marianna Räsänen)
Dramatisointisuunnitelma (2 op) – ODKP313 (oppimistehtävä, opettajana FM, draamaopettaja Marianna Räsänen)
Prosessidraaman dramaturgia (1 op) – ODKP331 (lähiopetus pe-la 26.-27.8.2016, pe klo 16.30–20.30 ja la klo 8.30–16.30, opettajana KM, draamapedagogi Anu Hagman)
Prosessidraaman ohjaaminen (1 op) – ODKP332 (lähiopetus pe-la 23.-24.9.2016, pe klo 16.30–20.30 ja la klo 8.30–16.30, opettajana KM, draamapedagogi Anu Hagman)
Prosessidraamasuunnitelma (3 op) – ODKP333 (oppimistehtävä, opettajana  KM, draamapedagogi Anu Hagman)
• Näyttelijäntyö (1 op) – ODKP324 (lähiopetus pe-la 14.-15.10.2016, pe klo 16.30–20.30 ja la klo 8.30–16.30, opettajana FM, draamaopettaja Mika Terävä)
• Ohjaajantyö (1 op) – ODKP325 (lähiopetus pe-la 2.–3.12.2016, pe klo 16.30–20.30 ja la klo 8.30–16.30, opettajana FM, draamaopettaja Marianna Räsänen)
• Draamaopettaja taiteilijana (1 op) – ODKP341 (lähiopetus pe-la 13.-14.1.2017, pe klo 16.30–20.30 ja la klo 8.30–16.30, opettajana KM, draamapedagogi Anu Hagman)
• Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op) – ODKP342 (oppimistehtävä, joka palautetaan JY:n avoimeen yliopistoon viimeistään 31.3.2017 (opinto-oikeuden aikana).

Opintomaksu
795 € sisältää opetuksen, monistemateriaalin ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 80 €.

Ilmoittautuminen

20.3.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi