English Academic and Professional Communication 2 op (UEF) - AY7024005


Opintojen kuvaus

HUOM! Opintojakso soveltuu sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Opiskelijan suuntautuminen (pääaine) tulee ilmoittaa jaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Opetuksen aika ja paikka:
Lähiopetus keväällä
2017 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen englannin kielen rakenteen, sanaston ja fraseologian tuntemuksen, joka mahdollistaa toimivan ja täsmällisen suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin omaan alaan liittyvistä aiheista.

Opiskelija pystyy toimimaan keskeisissä omaan alaansa liittyvissä puhetilanteissa kulttuurienvälisen viestinnän konventioiden mukaisesti sekä eri kommunikointikulttuurien taustat huomioiden.

Opiskelija pystyy valmistamaan ja pitämään selkeän alakohtaisen suullisen esitelmän, johtamaan ja tiivistämään aiheeseen liittyvän keskustelun sekä osallistumaan keskusteluun aktiivisena puhujana ja kuuntelijana.

Opiskelija osaa kirjoittaa omaan alaansa liittyvistä aiheista kulttuurienvälisen viestinnän sekä kommunikointikulttuurien taustan huomioiden.

Opiskelija käyttää englannin kieltä rohkeasti sekä osaa ja haluaa kehittää englannin kielen taitojaan.

Sisältö:
Oman alan ja akateemisen englannin käyttöä käsitteleviä luku- ja kirjoitustehtäviä, akateemiseen englannin suullisen viestinnän konventioita käsitteleviä suullisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä suullisia esitelmiä.

Edeltävät opinnot:
Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).

Opettaja:
FT Satu Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto.

Suoritustapa:
Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmätyöt, suulliset esitelmät. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %.Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja/tai jatkuva arviointi.

Arviointi:
Hyväksytty/hylätty

Lisätietoja:

Kauppatieteiden tutkinnossa English Academic Reading and Study Skills, 2 op -opintojakso yhdessä English Academic and Professional Communication, 2 op -opintojakson kanssa korvaa English for Business and Economics, 3 op -opintojakson. Tutkinto-oikeuden saatuaan opiskelija suorittaa muut englannin kielen opinnot perusopetuksen puolella .

Opintomaksu
175 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun. 
Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Opinnot voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen
Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi