English Academic Reading Skills 2 op (UEF)


Opintojen kuvaus

 

Opintojakso soveltuu sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Opiskelijan suuntautuminen (pääaine) tulee ilmoittaa jaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.

HUOM! Tämä English Academic Reading Skills (EARS-kurssi) korvaa English Academic Reading Skills for Nursing Science, joka vaaditaan Hoitotiede -pääaineen opiskelijoilta (tämä kurssi ei korvaudu aiemmilla opinnoilla, amk-opinnoilla tms.)

Opetuksen aika ja paikka:
Lähiopetus huhtikuussa 2017
Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija käyttää tehokkaasti ja kriittisesti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen: osaa valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita, hallitsee akaateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää ja alansa erityissanastoa ja osaa tiivistäen esittää lukemiaan tekstejä.

Sisältö:
Tarkoituksenmukaisen lukustrategian valinta, yleistieteellinen ja oman alan keskeisin sanasto, tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat sekä ymmärtämisen kannalta keskeiset kielen rakenteet.

Edeltävät opinnot:
Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).

Opettaja:
FT Satu Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto.

Suoritustapa:
Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 24 t. Luennot, luku- ja sanastoharjoitukset itsenäisesti, pareissa ja ryhmissä. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja/tai jatkuva arviointi.

Tentti:

Opintojakson lopussa tentti.

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty

Lisätietoja:

Kauppatieteiden tutkinnossa English Academic Reading and Study Skills, 2 op -opintojakso yhdessä English Academic and Professional Communication, 2 op -opintojakson kanssa korvaa English for Business and Economics, 3 op -opintojakson. Tutkinto-oikeuden saatuaan opiskelija suorittaa muut englannin kielen opinnot perusopetuksen puolella.

Opintomaksu
175 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun.
Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Ilmoittautuminen
Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi