Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op (UEF)


Opintojen kuvaus

ENNAKKOTIETO - muutokset opetusohjelmaan mahdollisia.

HUOM!  Opintojakso soveltuu sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Opiskelijan suuntautuminen (pääaine) tulee ilmoittaa jaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.
 
Opintojakso sisältää kontaktiopetusta 36 tuntia, mutta kurssin (3 op) vaatima työmäärä on 81 tuntia. Jakso sisältää lähiopetuksen lisäksi kotitehtäviä.

Opetuksen aika ja paikka:
Lähiopetus touko-kesäkuussa 2017
Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee ja osaa käyttää oman alan keskeistä terminologiaa ja ymmärtää omaan tieteenalaansa liittyviä tekstejä ja selviytyy omaan tieteen- ja ammattialaansa liittyvistä keskeisistä kirjoitustilanteista. Opiskelija selviytyy yleisluonteisissa ja omaan tieteen- ja ammattialaan liittyvissä keskeisissä puhetilanteissa.

Sisältö:
Opintojaksolla harjoitellaan oman alan tekstinymmärtämisen ja kirjallisen viestinnän taitoa sekä keskeisen ammattisanaston hallintaa. Opintojaksolla harjoitellaan yleisiä ja omaan alaan liittyviä puhetilanteita.

Edeltävät opinnot:
Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotaso B1 (CEFR). Kurssille osallistumisen edellytyksenä on B1-tasoa vastaava kielitaito. Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää lukio-opintoja (ruotsin kieli B-kielenä) ja vähintään cum laude approbatur -tasoisesti suoritettua ylioppilaskoetta tai vastaavia taitoja. Jos olet suorittanut ruotsin alemmalla arvosanalla tai jos ruotsin opinnoistasi on kulunut pitkä aika, kannattaa sinun täydentää ruotsin kielen pohjatietojasi.

Opettaja:
FL Timo Neuvonen, Itä-Suomen yliopisto

Suoritustapa:
Kurssia varten sinun tulee varata 81 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 36 t. Luennot, kirjalliset ja suulliset pari- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen työskentely. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja/tai jatkuva arviointi

Arviointi HT/TT/hylätty, kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen.

Tentti:
Opintojakson lopussa tentti.

Lisätietoja:

Toisen kotimaisen kielen tutkintovaatimuksen täytettyään opiskelijalla on valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaadittu kielitaito.

Opintomaksu
265 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun. 
Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen
Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi